Skip to content

Trots kritiken - lagförslag om sexköp utomlands lämnas till Lagrådet

Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Emil Langvald/TT

Trots flertalet kritiska remissvar går regeringen vidare med planerna på att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Idag skickas förslaget till Lagrådet och avsikten är att lagen ska träda i kraft första juli nästa år. 

 

- Att få stopp på den här människohandeln, vi talar ju om en sexuell slavhandel faktiskt, det har varit en av våra allra viktigaste prioriteringar, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges Radio.

- Detta är också ett vallöfte, något som vi drev redan i opposition och som vi nu levererar. 

"Ett oacceptabelt brott"
Som första land i världen införde Sverige, för snart 20 år sedan, en lag som kriminaliserar köp av sexuella tjänster.

Nu vill regeringen alltså ta ytterligare ett steg och göra det straffbart för svenska medborgare att köpa sex eller att försöka köpa sex utomlands.

"Det här är ett oacceptabelt brott oavsett var det sker någonstans", står det i den lagrådsremiss som klubbas idag.

Kritiserat förslag
Som Dagens Juridik tidigare rapporterat har dock lagförslaget mött kritik. Regeringens egen utredare avrådde till exempel från att läga fram ett sådant lagförslag.

Även Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Advokatsamfundet har kritiserat förslaget mot bakgrund av att det är för få länder som har ett förbud mot sexköp vilket gör att det saknas en bred internationell samsyn i frågan.

"Enskilda länder måste gå före"
Morgan Johansson avfärdar invändningen om bristande internationell samsyn och menar att något land måste vara först. 

- För att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före, säger han till SR. 

Oenighet bland partierna
Frågan om kriminalisering av sexköp utomlands är politiskt kontroversiell och motståndet i riksdagen stort. Sverigedemokraterna säger nej, liksom Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna. 

Kristdemokraterna har däremot beslutat att verka för att sexköpslagen ska gälla även utomlands - och öppnar för att rösta ja till förslaget, vilket skulle betyda att det kan få majoritet i riksdagen.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt