Skip to content

"Storskaliga" knarksmugglare får upp sitt fall i HD - grov eller synnerligen grov narkotikasmuggling?

Narkotikabeslaget kommer från en annan förundersökning. Foto: Polisen

Är tio kilo heroin, sju kilo kokain och två kilo cannabis som ligger gämt i ett avancerat lönnfack i en bil att betrakta som grov narkotikasmuggling eller synnerligen grov narkotikasmuggling? Den frågan ska prövas av Högsta domstolen sedan två narkotikasmugglare har fått upp sitt fall i HD.

 

De två männen, 28 och 34 år gamla, dömdes i Värmlands tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Männen stoppades för tullkontroll när de i januari 2017 körde in i Sverige via Helsingborg i två bilar - den ena en "smugglingsbil" och den andra en "följebil".

Sofistikerat lönnfack
Smugglingsbilen var försedd med ett sofistikerat system där man kan komma åt lönnfack under bilens framsäten genom en avancerad teknisk konstruktion. Där påträffades paket med totalt tio kilo heroin, sju kilo kokain och närmare två kilo cannabis.

Männen erkände smugglingen och uppgav att de varit på väg till Oslo från Nederländerna. De hävdade dock att de inte hade känt till vilken sorts narkotika eller vilka mängder som fanns i bilen.

Tingsrätten konstaterade att mängden narkotika utgjorde en stark indikation på att männen inte bara hade haft underordnade roller i smugglingen. De hade dessutom varit med och packat in narkotikan och känt till hur lönnfacken fungerat.

Organiserad smuggling
Enligt tingsrätten var det också bevisat att männen hade haft uppsåt till vilken narkotika de hade smugglat och till att det hade handlat om en organiserad smuggling som hade syftat till storskalig narkotikahandel.

28-åringen hade enligt domstolen haft mindre inflytande och medverkat i något mindre mån. Han dömdes därför till åtta års fängelse medan den äldre mannen dömdes till tio års fängelse.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som i stort instämde i tingsrättens bedömning och också fällde männen för synnerligen grov narkotikasmuggling. Den äldre mannens straff på tio års fängelse fastställdes medan den yngre mannens straff ändrades till nio års fängelse.

HD tar upp fallet
Männen överklagade domen till Högsta domstolen och begärde en lindrigare bedömning.

Deras ombud pekade i överklagandet på att det krävs vägledande praxis kring gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling och att HD under alla omständigheter borde meddela så kallat "häng-PT" med hänsyn till ett liknande mål som väntar på avgörande i HD.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd när det gäller brottsrubricering och påföljd.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt