Skip to content

Större befogenheter för Konkurrensverkets från nyår - men få bolag kommer att beröras

Foto: Claus Gertsen /TT

Få kommer att påverkas av Konkurrensverkets nya regler om företagskoncentrationer. I en skrivelse från myndigheten går man igenom hur de nya reglerna påverkar prövningen.

 

Från årskiftet kommer Konkurrensverket att kunna fatta beslut om att förbjuda en företagskoncentration som är skadlig för konkurrensen.

Ändringen är en del av Konkurrensverkets utökade befogenheter och i en promemoria har myndigheten beskrivit hur handläggningen av koncentrationsprövningar kommer att förändras genom detta.

Trots nya regler kommer det i praktiken att bli fråga om relativt få koncentrationsärenden.

Sedan 1993 har drygt 2 700 koncentrationsanmälningar gjorts till Konkurrensverket varav endast 91 ärenden har lett till att Konkurrensverket har inlett en särskild undersökning.

Under de senaste tio åren har det i genomsnitt handlat om två till tre ärenden per år.

 

Läs hela promemorian här.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt