Skip to content

Stopp för nykläckta jurister som målsägandebiträden när kompetenskraven skärps

Foto: Mikael Fritzon / TT

Endast jurister ska kunna bli aktuella som målsägandebiträden och domstolarna bör skärpa kompetenskraven. Det förslår Regeringen som även fått grönt ljus från lagrådet.

 

Enligt 2014 års sexualbrottskommitté finns det stora skillnader mellan de krav som olika domstolar ställer på målsägandebiträden. Det förekommer att helt nyutexaminerade jurister förordnas i till exempel mål som rör sexualbrott. Det här anser regeringen är olämpligt och därför presenteras nu en rad förslag på skärpta kompetenskrav.

Endast jurister
Enligt förslagen vill regeringen att endast jurister ska kunna förordnas som målsägandebiträden. Regeringen föreslår också att ett krav på "kunskaper och erfarenheter" införs.

Det innebär att den som har uppvisat dåligt omdöme eller på annat sätt agerat olämpligt inte kommer att kunna förordnas till målsägandebiträde. De nya kompetenskraven kommer också att innebära begränsningar när det gäller jurister som nyligen tagit sin examen.

Tillräcklig erfarenhet
Advokater bör som huvudregel anses uppfylla det kompetenskravet. För jurister som saknar advokattitel får domstolen pröva juristens kompetens, enligt förslaget.

Även biträdande jurister på advokatbyråer ska kunna vara målsägandebiträden. Kravet på tillräcklig erfarenhet kan vara uppfyllt om den biträdande juristen är notariemeriterad eller har arbetat på advokatbyrå under mer än en begränsad tid.

Bedömning utifrån uppdrag
Målsägandebiträdeuppdragen konstateras variera i svårighetsgrad och bedömningen av om personen har tillräckliga kunskaper föreslås därför utgå från det aktuella uppdraget.

Om målsägandebiträdet vill sätta någon annan i sitt ställe ska det krävas ett tillstånd från domstolen.

Till överklagandetidens utgång
Regeringen föreslår även att målsägandebiträdets förordnande bara ska gälla fram till att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Anledningen till detta är att det behovet av målsägandebiträde i hovrätten har minskat.

Det är numera ovanligt att målsäganden deltar personligen i huvudförhandlingen i hovrätten och den funktion som målsägandebiträdet kan fylla i hovrätten är många gånger är begränsad. Ett målsägandebiträde ska dock kunna förordnas också till hovrätten om det finns behov av det. 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Det är inget stort problem med dåliga målsägandebiträden. Däremot är bristande erfarenhet ibland väldigt plågsam. Eller när biträdet tror att hen är "andra åklagare"-i målet.

Väldigt många gånger är min erfarenhet enbart att biträdet kostar staten pengar utan att någon nytta tillförs varken målet eller målsäganden.

Men Åklagaren, det händer tyvärr att vissa åklagare är så oerhört dåligt förberedda på ett mål att ett målsägandebiträde faktiskt måste ställa fler frågor än sedvanliga "hur kändes det". Sen kan jag hålla med om att vissa gånger är målsägandebiträdet onödigt ur ett juridiskt perspektiv, b.la om tex målsäganden inte framställer krav på skadestånd, eller väljer att inte biträda åtalet.

Dock får man inte glömma att målsägandebiträdet också har en funktion av att vara ett aktivt kurativt stöd för målsägande.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.