Skip to content

Skärpta amorteringskrav och förbud mot att rattsurfa - här är lagarna att ha koll på 2018

Foto: Anders Wiklund/TT

Skärpta amorteringskrav, fängelsestraff för hämndporr och förbud mot att hålla på med mobilen när man kör bil. Det är några av de nya lagar och regler som träder i kraft under 2018. Men vi får också ett nytt klagomålssystem för hälso- och sjukvården och nya regler för redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket.

 

Sluta fippla med mobilen. Från februari får du inte använda din mobil när du kör bil om du håller mobilen i handen. Förbudet ska motverka så kallad rattsurfning.

Hämndporr kan ge fängelse. Det blir straffbart att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, som nakenbilder och så kallad hämndporr. Straffet för det nya brottet olaga integritetsintrång kan bli allt från böter till fyra års fängelse. Webbplatserna blir också skyldiga att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Stalking. Brottet ofredande utvidgas till att omfatta upprepade och oönskade kontakter via till exempel telefon, e-post och sms.

Grova vapenbrott. Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två års fängelse. Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång. 

Lämna in vapen. I februari, mars och april gäller vapenamnesti för att lämna in olagliga vapen hos polisen.

Planerade "sexmöten". Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum eller inte. Redan den som föreslår en träff med barn i sexuellt syfte kommer att göra sig skyldig till brott.

Bordershopping. Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.

Hemlig adress. Offentliganställda får ett ökat sekretesskydd för privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät. De uppgifter som berörs är enskildas bostadsadress, privata telefonnummer och andra jämförbara uppgifter.

Hemligt på bibliotek. Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.

Brottsliga advokater. Advokater som begått brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund. Tidigare har möjligheten till uteslutning varit begränsat till handlingar som advokaten begår i sin verksamhet och om denne gör sig skyldig till så kallad "oredlighet" utanför verksamheten, huvudsakligen av ekonomisk natur.

Politik i skolan. Det blir rektorn som framöver bestämmer om politiska partier ska bjudas in till skolan eller inte. Det ska då handla om partier i till exempel riksdag eller kommunfullmäktige.

Skola för fler. Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen 2018.

Välkomna överallt. Från maj månad införs krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger.

Trötta chaufförer. Höjda straffavgifter införs för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen.

Spelmissbruk. Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk när ansvaret skrivs in i socialtjänstlagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Klaga på vården. Ett nytt klagomålssystem införs för hälso- och sjukvården där vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter. IVO:s roll begränsas till sådant som rör allvarliga och bestående skador och sjukdomar samt dödsfall.

Ny kommunallag. Sverige får en ny kommunallag med ny struktur och ett mer enhetligt språk. I den nya kommunallagen finns det en del nyheter som bland annat kan innebära förändringar för kommunstyrelsernas arbete och för verksamhetsnämnderna.

GDPR blir verklighet. I vår ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av Europeiska Unionens dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller då som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Ny förvaltningslag. I sommar får Sverige även en ny Förvaltningslag som ska stärka enskildas rättssäkerhet och modernisera reglerna. Bland annat regleras handläggningen av ärenden tydligare liksom myndigheternas skyldigheter och medborgarnas rättigheter.

Drönare. Transportstyrelsens nya regler för drönare gäller från och med februari. De största skillnaderna är att reglerna då även kommer att omfatta de personer som flyger privat, samt att tillståndskravet för drönare upp till sju kilo tas bort.

Redovisning av kontrolluppgifter. Arbetsgivare ska börja redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket, istället för en gång om året. Lagändringen görs främst för att få bukt med svartarbete och andra oegentligheter. Lagändringen införs stegvis till sommaren respektive nästa år.

Anmälan av verklig huvudman.  Många företag och föreningar måste anmäla så kallad "verklig" huvudman till Bolagsverket före 1 februari 2018. Som "verklig" räknas till exempel den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Regeländringen följer av EU:s penningtvättsdirektiv och berör cirka 800 000 företag och föreningar i Sverige.

Skärpta amorteringskrav. Det skärpta kravet på amortering gäller enbart för nya bolån. Den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera ytterligare en procent utöver dagens amorteringskrav.

Trängselskatt blir förmån. Trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgifter som är relaterade till privat körning med förmånsbil som betalas av arbetsgivaren kommer att bli en skattepliktig förmån.

Normal lunch. Skatteverket har bestämt att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch ska vara 94,87 kr. 

Fondsparande. Fondernas avgifter blir sannolikt lägre när fonder kommer att kunna erbjudas i försäljningskanaler där fondbolagen inte betalar provisioner eller andra ersättningar till säljaren. Det gör det också möjligt för fondsparare att se vem de betalar till.

ISK-konto. Från årsskiftet blir det också möjligt för fondbolagen själva att erbjuda sina kunder investeringssparkonton (ISK) när de sparar i fonder, vilket hittills bara varit tillåtet för banker och värdepappersbolag.

Mer information. Varje fond ska också börja lämna hållbarhetsinformation till fondspararna om fondens förvaltning med avseende på frågor om miljöhänsyn, sociala förhållanden, anställningsförhållanden, respekten för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Prisbasbelopp.  Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor, vilket innebär en höjning med 700 kr sedan 2017. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 46 500 kr, vilket är en höjning med 800 kr från 2017.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt