Skip to content

Skärpt straff för komiker - fyra månaders fängelse för näthat mot journalister, domare och polis

Foto: DJ och Leif R Jansson/TT

Hovrätten skärper straffet för den komiker och skådespelare som har hotat tre journalister, en polis och en domare via Twitter. Tingsrätten dömde honom till en månads fängelse - men hovrätten höjer nu straffet till fyra månader. 

 

Mannen - som är i 50-årsåldern - åtalades vid Stockholms tingsrätt för olaga hot och hot mot tjänsteman.

Enligt åtalet hade mannen via Twitter uttalat hot mot tre journalister, en domare och en polisman.

Taggade journalisterna
När det gällde journalisterna hade mannen bland annat skrivit att han skulle "sparka sönder deras huvuden" och "hoppa på fega skräpets skalle tills den krossas och hjärnsubstansen sprutar". Mannen hade taggat journalisterna i sina inlägg.

När det gällde domaren hade han skrivit att hon skulle "krossas" av honom och att hon "bör dö av detta" och att han "stod för" att han ville att hon skulle dö. Mannen hade taggat domarens arbetsplats i inlägget.

Tingsrätten ansåg att dessa uttalanden var att bedöma som olaga hot.

"Förtjänar ett kok stryk"
Däremot var det enligt tingsrätten inte olaga hot att till polismannen skriva att 50-åringen ville "straffknulla honom i munnen" och att han "förtjänar ett kok stryk".

Tingsrätten dömde mannen till en månads fängelse.

Hovrätten skrärper starffet för den kända komiker som via Twitter har hotat Domen överklagades till Svea hovrätt som nu dömer mannen även för olaga hot mot polismannen och skärper straffet till fängelse i fyra månader.

Allvarlig fruktan
Hovrätten anser att uttalandena mot polismannen inte kan tolkas på annat sätt än som hot om brottslig gärning och att de varit ägnade att "framkalla allvarlig fruktan" för polismannens säkerhet.

Det finns också, enligt hovrätten, skäl att se allvarligt på den brottslighet mannen har gjort sig skyldig till.

Hoten mot journalisterna har varit riktade till dem i deras egenskap av just journalister. Mannen har själv berättat att hans uttalanden var ett uttryck för frustration över den "feministiska hållning" journalisterna haft.

Fyra månaders fängelse
Hotet mot domaren har haft sin grund i missnöje över en dom som hon medverkat i medan hotet mot polismannen har sin grund ett en polisinsats.

Brotten har därmed inneburit ett angrepp mot den fria pressen och mot rättssystemet i stort., enligt hovrätten.

Var och en av gärningarna har därför enligt hovrätten ett straffvärde som ligger på fängelsenivå. Hovrätten skärper nu straffet till fyra månaders fängelse.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt