Skip to content

Sekretess om svensk militär i Afghanistan - 14 år gamla dokument hemlighålls för forskare

Foto: FS20/Försvarsmakten/TT

Ett 14 år gammalt underlag hos Försvarsmakten om fortsatt svensk truppinsats i Afghanistan fortsätter att vara belagt med sekretess. Den forskare från Uppsala universitet som begärt ut underlaget får nej även av kammarrätten.

 

Doktoranden vid Uppsala universitet hade begärt ut ett dokument om Försvarsmaktens redovisning av en fortsatt svensk truppinsats i Afghanistan. Dokumentet var från november 2003 och Försvarsmakten beslutade att lämna ut handlingen i maskerat skick eftersom uppgifterna kunde "antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet" om de röjdes.

Politiskt känsliga
Doktoranden överklagade beslutet till kammarrätten och hävdade att de överväganden som gjordes i dokumentet kring de olika alternativen visserligen kunde vara politiskt känsliga men att detta inte utgjorde någon grund för sekretess.

Försvarsmakten pekade å sin sida på att dokumentet innehöll uppgifter om Försvarsmaktens förmåga och kapacitet att bedriva insatsverksamhet samt om metoder och arbetssätt vid insatsverksamhet.

"Fara för rikets säkerhet"
Men kammarrätten avslår i huvudsak doktorandens talan och konstaterar att ”i stort sett samtliga uppgifter som inte har lämnats ut av Försvarsmakten är av sådant slag att det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs”. Dock lyfter kammarrätten sekretessen för en mening i en bilaga till huvuddokumentet. 

25 svenskar kvar
Sverige har haft militär personal på plats i landet sedan 2002. Sommaren 2014 överlämnades den svenska basen till den afghanska staten. Från september 2014 består enligt uppgifter från Försvarsmakten det svenska bidraget av cirka 25 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Isaf-staber. 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Om man inte får ut uppgifter från berörda svenska myndigheter, kan man ju alltid gå till UNODC. De ger underlaget till tabellen nedan, vilken tydliggör åtminstone ett delresultat av International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan, i vilken Sverige deltog sedan 2002 enligt ”Långtbortistandoktrinen” (=Sveriges territorium skyddas bäst i Afghanistan). Tillsammans med korruptionsbefrämjandet i Afghanistan är det bestående värdet av ISAF:s närvaro i Afghanistan den utvidgade opieproduktionen, där åkerareal [hektar] av opiumvallmo i Afghanistan per år redovisas från 2001 (då USA gick in) till och med 2013, enligt tabellen:

2001_____8000
2002____74000
2003____80000
2004___131000
2005___104000
2006___165000
2007___193000
2008___157000
2009___123000
2010___123000
2011___131000
2012___154000
2013___209000

De Natovurmande beslutsfattarna i Sverige, Carl Bildt et consortes, som har ansett att svensk säkerhets- och försvarspolitik ska baseras på ”Långtbortistandoktrinen” och med en drucken hönas envishet försvarat svenska ISAF in absurdum, ska med rätta klandras för att det kommer så många mer eller mindre heroinberoende ensamkommande s.k. flyktingbarn till Sverige från Afghanistan.
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_report...

OOPS! Jag höll på att glömma en sak. Ett icke föraktligt antal lokalt städslade så kallade tolkar med familjer har fått uppehållstillstånd i Sverige. Inget annat västland som har deltagit i ISAF har gjort som Sverige – den humanitära stormakten - dvs. gett uppehållstillstånd. Skälen är att de så kallade tolkarna fruktar för sina liv om de är kvar i Afghanistan. Säkerhetssituationen är således uppenbarligen mycket farlig. Och därmed har den svenska ISAF misslyckats med ett av sina huvudmål, nämligen att bringa säkerhet till regionen.

Jag är absolut inte kritisk mot de svenska soldater som har ingått i ISAF. Min kritik riktar sig mot den svenska politiska nivån.

Med hjälp hemligstämpeln kan man förstås skyla över en del klantigheter och misstag på detaljnivå vilket för mig framstår som det troligaste skälet för hemligstämpling i det här fallet. Det riktigt stora misstaget, att Sverige skickade trupp för att delta i USA:s krig, det misstaget kan inte skylas över av någon hemligstämpel.

#gruelse. Tack för en roligt, vasst och framför allt ett korrekt inlägg. Ett av de bättre jag läst här.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.