Skip to content

"Säkerhet och effektivitet" - ny lag om betaltjänster ska stärka konsumenternas skydd

Foto: Jurek Holzer/TT

Regeringen har tagit fram ett lagförslag om nya regler för betaltjänster. Förhoppningen är att ett EU-direktiv om betaltjänster kommer att leda till ett stärkt konsumentskydd när det införlivas i svensk rätt.

 

- E-handel och digitala lösningar har banat väg för nya betalningssätt. Svenskar är förändringsbenägna och tar snabbt till sig ny teknik, i synnerhet på detta område,  säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP). 

- Genom den nya lagstiftningen möjliggör vi att befintliga och nya aktörer kan erbjuda sina tjänster på ett säkert och effektivt sätt.

Den svenska marknaden för betaltjänster har vuxit under de senaste åren och Sverige har på kort tid blivit en hubb för finansiella teknikbolag som attraherar både kompetens och riskkapital.

Regeringen har överlämnat lagförslaget till Lagrådet och bakgrunden är EU:s andra så kallade betaltjänstdirektiv ska implementeras i svensk rätt.

Bland nyheterna märks att så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster kommer att omfattas av regleringen då dessa omfattas av EU-direktivet.

Förhoppningen är att privatpersoner och företag på ett säkert sätt ska kunna använda sig av sådana aktörer för att genomföra betalningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt