Skip to content

Så ska skatteflykt och penningtvätt försvåras - nytt åtgärdspaket från regeringen

Finansminister Magdalena Andersson (S) Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen utökar arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Det nuvarande åtgärdprogrammet utökas med två nya punkter som läggs till i programmet. 

 

Punkt elva handlar om utflyttningsbeskattning. Det är en promemoria från Skatteverket som regeringen remitterade i förra veckan. Syftet är att säkerställa att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige beskattas här.

Den reglering som finns i dag, den så kallade tioårsregeln, är inte tillräckligt effektiv och det är möjligt att helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning exempelvis genom att du omstrukturerar ditt ägande och flyttar till vissa länder.

Den tolfte punkten handlar om att ge utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria från Skatteverket med förslag om utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva brottsbekämpande verksamhet.

Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att självständigt arbeta mot brott som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg, om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet eller om det är fråga om penningtvättsbrott.

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt