Skip to content

Så ska nya lagen om högspecialiserad vård fungera - koncentreras till få orter

Foto: Bertil Ericson/TT

Den högspecialiserade vården sker på för många platser i landet. Nu vill regeringen ändra organisationen och föreslår därmed en koncentration av vissa av de mest avancerade behandlingsformerna.

 

I dagsläget får inte läkare och annan vårdpersonal tillräckligt med träning när det gäller avancerade ingrepp, enligt regeringen.

Anledningen är att den allra mest avancerade sjukvården utförs på för många platser och därmed är det svårt att centralisera och koordinera utbildningar inom den högspecialiserade vården.

Regeringen har beslutat om ett lagförslag när det gäller den nationellt högspecialiserade vården. Tanken är att den mest avancerade vården koncentreras och att processerna förenklas och kortas ned.

Nationellt system
I lagförslaget föreslår regeringen att det system för rikssjukvård - och även den separata nationella processen för cancervården - som finns idag ersätts med ett nytt system för nationell högspecialiserad vård.

För att avgöra vilka vårdområden som kan koncentreras ska sakkunniggrupper med experter under Socialstyrelsens ledning gå igenom alla sjukdomsgrupper.

Därefter ska Socialstyrelsen besluta om att ett område ska vara nationell högspecialiserad vård samt på hur många platser i landet det ska bedrivas på.

Organisation
På det organisatoriska planet vill regeringen inrätta en ny nämnd med representanter från de sex sjukvårdsregionerna. Nämnden ska sedan besluta om vilka faktiska platser som är bäst lämpade för att tillhandahålla den högspecialiserade vården. 

Den sjukvård som behöver koncentreras på regional nivå kommer enligt lagförslaget även fortsättningsvis att vara ett ansvar för landstingen och sjukvårdsregionerna. 

Rikssjukvård idag
Trots att regeringen bedömer att mer sjukvård kommer att koncentreras jämfört med idag, anser regeringen att det är för tidigt att säga vilka typer av diagnoser som kommer att omfattas.

Redan idag omfattas exempelvis svåra brännskador och hjärttransplantationer av rikssjukvården varför koncentration av viss högspecialiserad vård redan sker, om än i begränsad omfattning.

Regeringen vill att lagen ska gälla från och med 1 juli nästa år.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt