Skip to content

"Rättsläkarnas integritet är hotad" - professorer kritiska mot åldersbedömningar

Foto: Johans Nilsson/TT

Metoden som används för åldersbedömningar i Sverige har gjort att fleralet rättsmedicinska specialister har sagt upp sig i protest. Nu ansluter sig tre professorer till kritiken mot Rättsmedicinal-verkets metod.  

 

Gunden för missnöjet bland rättsläkarna är Rättsmedcicinalverkets metod för åldersbedömningar som används sedan maj.

Metoden bygger på resultat av en tandröntgen och en magnetkameraundersökning av knäleden - en metod som av många rättsläkare inte anses vara rättssäker.

"Vetenskapliga underlaget är tunt"
Nu förklarar tre professorer i rättsmedicin sin syn på saken i en debattartikel på SvD. De tre läkarna är Henrik Druid, Anders Eriksson och Ingemar Thiblin.

Enligt professorerna är metoden som används för tandröntgen väl beprövad medan metoden för undersökning av knäleden är baserad på ett tunt vetenskapligt underlag: 

"Metoden MR knä baseras på tre ­studier, varav endast två var originalstudier. En senare originalstudie med bättre metodologi ger inte stöd till de tidigare studierna och därmed inte heller till de grundantaganden som RMV:s ­modell utgår ifrån. Att det vetenskapliga underlaget var tunt har också påpekats."

Ansluter sig till metodkritiken
Artikelförfattarna anser att RMV borde ha inväntat flera välgjorda studier innan man introducerade den nya metoden för åldersbedömningar. De menar till exempel att det finns systematiska fel med modellen: 

"Modellen väger inte samman osäkerheten i de två meto­derna. Dessutom tyder RMV:s resultat på att det utöver felaktiga grundantaganden före­ligger ett systematiskt fel i de externa bedömningarna, då andelen fall med tidigare mognad av knä är betydligt större än vad som förväntas utifrån Ottows studie".

"Rättsläkaren är ingens advokat"
Det framförs även att rättsläkarens uppgift är att leverera "partsneutrala slutsatser" avseende medicinska fynd till rättsväsendet och att dessa inte ska kunna påverkas av lojalitet gentemot en part - någonting som har blivit svårt i och med den nya metoden: 

"Rättsläkaren är ingens advokat, det är därför mycket olyckligt om rättsläkare tvingas överge sin integritet på grund av politiska vilje­yttringar. Vi måste ha styrkan att förklara för politiker att en uppgift inte blir mer rättssäker för att den läggs på en annan myndighet".

"För den aktuella frågeställningen handlar det om att välja en metod för ålders­bedömning som vilar på en stabil vetenskaplig grund. Kravet på metoden måste vara tillförlitlighet före precision, men de siffror som nu redovisats talar starkt för att RMV:s ­modell har ett större fel än vad som påståtts".

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Då jag råkat av olika anledningar besökt länder där många flyktingar kommer ifrån så är det en sak som jag alltid förundrats över och det är den brist på kunskap över den situation som befolkningen lever i. Omfånget är från lyx till extrem fattigdom där barn ofta letar bland sopor efter något ätbart. Det är den senare kategorin, om de överlever, som flyr.
Uppenbart otvetydigt har deras uppväxt varit kantat med en näringsbrist som radikalt skiljer sig från den befolkning som varit underlag för evidens.
Slutsats blir att metoden i flertal fall är utan värde.

Undernäring/näringsbrist kan inte sällan rendera en försenad utveckling, och snarare vara till de sökandes fördel.
Att en stor andel ljuger systemet rakt upp i ansiktet är ingen hemlighet.
Att ljuga och undanhålla sanningen är kanske inte en optimal början med en relation till ett land man ber om hjälp i... Anledningen till lögnerna är i princip ointressant. Att de trots lögnerna får stanna är ett rättshaveri utan motstycke och ett hån mot de som är ärliga.

Oaktat metodens bristande tillförlitlighet verkar det övermaga att säga upp sig. Det kan bara vara personer ur den kränkta läkarkåren som kommer på något sådant. Vi inom övriga yrkeskategorier sitter dagligen och uträttar arbetsuppgifter som vi ibland ogillar mer eller mindre utan att göra en sak av det.

När ska alla läkare säga upp sig när deras läkarintyg ej är rättssäkra och folk blir ruinerade och tar sina liv ? När ska ni stå upp för befolkningen som betalar skatt som går till att bekosta välfärden... finns de ingen frisk befolkning så vem ska jobba ihop skatten .. bidrag är skattemedel dvs ingen intäkt....

Lätt att lösa problemet (utmaningarna på babyspråk) med floderna av mer eller mindre trovärdiga migranter: Avslå samtliga ansökningar där vederbörande inte kan uppvisa verifierbara id-handlingar.
Att de små barnen råkar "tappa" dessa på vägen (sista biten till bidragsparadiset Sverige) är det väl ingen normalbegåvad som längre tror på.

En fullt rimlig lösning på problemet, är att lägga ansvaret för att bevisa sin ålder på den som kan misstänkas ljuga om den. - Önskar man omfattas av fördelar som är åldersrelaterade, är det väl en rätt osökt regel att det berättigade i ens krav måste styrkas.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.