Skip to content

"Rättsläkarnas integritet är hotad" - professorer kritiska mot åldersbedömningar

Foto: Johans Nilsson/TT

Metoden som används för åldersbedömningar i Sverige har gjort att fleralet rättsmedicinska specialister har sagt upp sig i protest. Nu ansluter sig tre professorer till kritiken mot Rättsmedicinal-verkets metod.  

 

Gunden för missnöjet bland rättsläkarna är Rättsmedcicinalverkets metod för åldersbedömningar som används sedan maj.

Metoden bygger på resultat av en tandröntgen och en magnetkameraundersökning av knäleden - en metod som av många rättsläkare inte anses vara rättssäker.

"Vetenskapliga underlaget är tunt"
Nu förklarar tre professorer i rättsmedicin sin syn på saken i en debattartikel på SvD. De tre läkarna är Henrik Druid, Anders Eriksson och Ingemar Thiblin.

Enligt professorerna är metoden som används för tandröntgen väl beprövad medan metoden för undersökning av knäleden är baserad på ett tunt vetenskapligt underlag: 

"Metoden MR knä baseras på tre ­studier, varav endast två var originalstudier. En senare originalstudie med bättre metodologi ger inte stöd till de tidigare studierna och därmed inte heller till de grundantaganden som RMV:s ­modell utgår ifrån. Att det vetenskapliga underlaget var tunt har också påpekats."

Ansluter sig till metodkritiken
Artikelförfattarna anser att RMV borde ha inväntat flera välgjorda studier innan man introducerade den nya metoden för åldersbedömningar. De menar till exempel att det finns systematiska fel med modellen: 

"Modellen väger inte samman osäkerheten i de två meto­derna. Dessutom tyder RMV:s resultat på att det utöver felaktiga grundantaganden före­ligger ett systematiskt fel i de externa bedömningarna, då andelen fall med tidigare mognad av knä är betydligt större än vad som förväntas utifrån Ottows studie".

"Rättsläkaren är ingens advokat"
Det framförs även att rättsläkarens uppgift är att leverera "partsneutrala slutsatser" avseende medicinska fynd till rättsväsendet och att dessa inte ska kunna påverkas av lojalitet gentemot en part - någonting som har blivit svårt i och med den nya metoden: 

"Rättsläkaren är ingens advokat, det är därför mycket olyckligt om rättsläkare tvingas överge sin integritet på grund av politiska vilje­yttringar. Vi måste ha styrkan att förklara för politiker att en uppgift inte blir mer rättssäker för att den läggs på en annan myndighet".

"För den aktuella frågeställningen handlar det om att välja en metod för ålders­bedömning som vilar på en stabil vetenskaplig grund. Kravet på metoden måste vara tillförlitlighet före precision, men de siffror som nu redovisats talar starkt för att RMV:s ­modell har ett större fel än vad som påståtts".

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt