Skip to content

Räntetak och hård reglering av reklam ska stoppa "skuldspiraler" vid snabblån

Foto: Leif R Jansson / TT

Kampen mot så kallade "skuldspiraler" hos personer som tar "snabblån" fortsätter med hjälp av lagstiftning. I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett räntetak - och nya regler för marknadsföring och reklam.

 

Regeringen vill motverka risken för skuldfällor och har därför fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra likande krediter med höga kostnader.

Bakgrunden till lagrådsremissen är att så kallade snabblån eller SMS-lån ofta har en räntesats som vida överstiger de räntor som ges vid till exempel banklån.

I flertalet fall överstiger räntorna 50 procent och det förekommer krediträntor på upp till 400 procent.

Schysstare villkor
För att skapa mer skäliga villkor föreslår regeringen att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (som för närvarande är -0,5 procent).

Dessutom föreslår man att en av kostnaderna för en högkostnadskredit, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig får överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet.

Om regeringens förslag går igenom kommer en konsument som tar ett lån på 1 000 kronor aldrig att behöva betala mer än totalt 2 000 kronor.

Ska skydda konsumenter
För att stärka konsumenternas ställning mot det som regeringen anser är ett "oschysst utnyttjande av personer som befinner sig i trängd ekonomi", vill man även skärpa reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter. 

Till exempel ska inte reklam för snabblån få utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt