Skip to content

Polisen: Domstolarna förstår inte "psykologiska mekanismer" hos människohandelns offer

Foto: Leif Blom/TT

Från två domar år 2015 till sex domar under år 2016. Så mycket ökade antalet fällande domar för människohandel för sexuella och andra ändamål, konstaterar polisen i en rapport. En av orsakerna till att domarna fortfarande är så få är enligt polisen att domstolarna inte förstår.

 

Polisen arbetar sedan 2015 med att "förstärka myndighetens förmåga att bekämpa människohandel". Bakgrunden är den stora invandringen till Sverige de senaste åren.

Polisen konstaterar i sin rapport att "det finns en uttalad risk för att utsatta människor som flyr till Sverige från krigsdrabbade länder kan komma att utnyttjas av kriminella nätverk för olika former av människohandel".

Från två till sex domar
Men av rapporten framgår också att antalet fällande domar när det gäller människohandel för sexuella ändamål och andra ändamål ökade från två stycken under 2015 till sex stycken under 2016.

Samtidigt ökade antalet anmälda brott om människohandel för sexuella ändamål från 58 stycken anmälningar 2015 till 81 anmälningar 2016.

Tiggeri och byggbranschen
Antalet anmälda brott om människohandel för andra ändamål minskade däremot något från 122 under 2015 till 116 under 2016 där cirka 25 av fallen avsåg bland annat människosmuggling.

För "annat ändamål" kan till exempel handla om tiggeri men också om byggnadsarbete, asfalt- och plattläggning samt hushållsarbete. 

"Svårtillämpad lagstiftning"
Polisen anser att människohandelslagstiftningen är "en komplicerad och ofta svårtillämpad lagstiftning" och att det är ett av skälen till de få fällande domarna. Man pekar också på det är svårt att bevisa en avsikt att utnyttja offret och att det är svårt att bevis att det förekommit så kallade "otillbörliga medel" för att påverka offret.

Bristande resurser och brist på förmåga hos polisen att utreda brotten anges också som bakomliggande orsaker. Det är inte heller ovanligt att offret tar tillbaka sina uppgifter när det är dags för rättegång.

Domstolarna förstår inte
Men polisen kritiserar också domstolarnas kompetens när det gäller att "förstå de psykologiska mekanismer som styr offer för människohandel" och att det ibland kan "vara svårt att förmedla till domstolen den speciella relation som ofta finns mellan förövare och offer".

På senare år har förövarna enligt polisen dessutom ändrat tillvägagångssätt så att de istället för att  bruka våld och hot erbjuder sina offer "bättre villkor i form av mer frihet och en andel av inkomsterna". 

"Metodutveckling" och "samverkan"
För att komma tillrätta med situationen efterlyser Polisen mer forskning, mer utbildning och "metodutveckling" samt "samverkan" och "informationskampanjer". Man vill också få en bättre kunskaper om unga både som gärningspersoner och brottsoffer.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt