Skip to content

Pizzabagaren i Jokkmokk vinner i högsta instans - får stanna trots "rent administrativt misstag"

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk skulle enligt Migrationsverket och migrationsdomstolen utvisas. Nu vinner han i Migrationsöverdomstolen. Foto: CFR

Pizzabagaren från Jokkmokk - Danyar Mohammed - får stanna i Sverige och får förlängt arbets-tillstånd - trots att hans arbetsgivare hade missat att ge honom en kollektivavtalsenlig lönehöjning. "Ett rent administrativt misstag av en seriös arbetsgivare", konstaterar Migrationsöverdom-stolen som går emot Migrationsverket.

 

- Den här domen sätter stopp för de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare. Migrationsöverdomstolen slår fast att personer som arbetar och försörjer sig själva inte får utvisas på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren, säger Fredrik Bergman som är Danyar Mohammeds juridiska ombud vid stiftelsen Centrum för rättvisa.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd
Danyar Mohammed från Irak har haft ett tidsbegränsat arbetstillstånd för att arbeta som pizzabagare i Jokkmokk. 

Förra året beslutade Migrationsverket att avslå hans ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd och att han ska utvisas. Orsaken var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när villkoren i kollektivavtalet ändrades.

Misstaget rättades i och för sig till omedelbart när det upptäcktes och därutöver hade hade Danyar Mohammed en löneförmån i form av fri bostad som betalades av arbetsgivaren.

Förlorade i migrationsdomstolen
Stiftelsen Centrum för rättvisa tog sig an fallet och överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen - som dock instämde i Migrationsverkets beslut.

Domen överklagades till Migrationsöverdomstolen som som meddelade prövningstillstånd och alltså nu har kommit med sin dom som ger Danyar Mohammed rätt. 

Migrationsöverdomstolen konstaterar att arbetstillstånd, enligt utlänningslagen, får ges till en utlänning under förutsättning att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket och branschen.

Motverka utnyttjande av utlänningar
Av Migrationsöverdomstolens praxis framgår att en ansökan om förlängning av arbetstillstånd ska prövas mot den period som redan har passerat så att korrekta villkor har varit uppfyllda då.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att kraven har tillkommit för att motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Bestämmelsens utformning medför dock enligt Migrationsöverdomstolen "att det måste göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor i det enskilda fallet för att kunna bedöma att dessa inte är sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen".

Administrativt misstag
När det gäller fallet med Danyar Mohammed konstaterar Migrationsöverdomstolen att han under perioden har haft en lön som "med god marginal överstigit försörjningskravet på 13 000 kronor:

"Hans lön har under juli 2013–maj 2014 varit i nivå med kollektivavtalsenlig lön och från och med den 1 juni 2015 har han haft en lön som överstigit denna nivå. Lönen har dock under ett års tid understigit lönenivån i kollektivavtalet. Det finns ingen anledning att betvivla att detta berott på ett rent administrativt misstag från arbetsgivarens sida."

"Arbetsgivaren har kompenserat detta förhållande genom att utbetala det aktuella beloppet retroaktivt. Att övriga anställningsvillkor varit i enlighet med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen har inte ifrågasatts. Det finns inte anledning att ifrågasätta arbetsgivarens seriositet."

"Förbättrar rättssäkerheten"
Migrationsöverdomstolen anser att den helhetsbedömning som ska göras utmynnar i att de grundläggande villkoren för Danyar Mohammeds arbetstillstånd har varit uppfyllda. Detta innebär att förutsättningarna för att förlänga hans uppehålls- och arbetstillstånd också är uppfyllda och att beslutet om utvisning ska upphävas.

- Den här domen förbättrar rättssäkerheten i systemet för arbetstillstånd. Det är bra både för den enskilde arbetstagaren och för Sverige, som är beroende av utländsk arbetskraft, säger Fredrik Bergman vid Centrum för rättvisa.

Samma dag kom en annan dom från Migrationsöverdomstolen om ett liknande fall. Den domen går i samma riktning.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt