Skip to content

Länsförsäkringar förlorar trafikskademål - sjukt olycksoffer får rätt efter elva år

Foto: Emil Langvad/TT

En man som 2006 kolliderat med två träd nekades ersättning av sitt försäkringsbolag trots dokumenterade skador och problem. Nu elva år senare får han rätt efter att hovrätten konstaterat att hans besvär beror på trafikolyckan och inte på något annat.

 

Hösten 2006 kolliderade en då 20-årig man med två träd efter att ha fått vattenplaning med sin bil i en hastighet av omkring 60 kilometer i timmen. Efter olyckan fick han bestående problem i rygg och nacke och från och med 2010 har han varit sjukskriven på heltid och bedömts helt oförmögen till arbete av flera läkare.

Bara tre procents invaliditet
Bilen var vid olyckstillfället trafikskadeförsäkrad hos Länsförsäkringar som betalade ut 36 000 kronor för kvarstående men, motsvarande tre procent medicinsk invaliditet. Försäkringbolaget betalade även ut 2 200 kronor för sveda och värk samt 6 200 kronor för medicin och läkarvård.

Men mannen hävdade att hans medicinska invaliditetsgrad skulle bestämmas till 15 procent eller i vilket fall 12 procent samt att han skulle få ytterligare ersättning för sveda och värk. Mannen begärde dessutom ersättning för inkomstförlust och livränta.

Konkurrerande skadeorsaker
Försäkringsbolaget pekade å sin sida på att mannen hade en dokumenterad hormonbrist och att han efter olyckan även drabbats av en klämskada och vid ett tillfälle blivit misshandlad. Efter en operation för att minska besvären blev han dessutom i viss mån ännu sämre.

Luleå tingsrätt tog särskilt fasta på mannens unga ålder vid skadetillfället och menade att det var "osannolikt" att en så ung person skulle utveckla sådana besvär "spontant". Domstolen ansåg inte heller att det hade presenterats några konkurrerande skadeorsaker som sannolikt skulle kunna ha orsakat besvären.

Livränta och inkomstförlust
Mannen kunde med hjälp av läkarintyg visa att han hade en uppskattad invaliditetsgrad mellan 12 och 18 procent. Tingsrätten bedömde därför att han lyckats styrka en invaliditetsgrad på i vart fall 12 procent. 

Tingsrätten slog fast att försäkringsbolaget skulle ersätta mannen för sveda och värk, samt inkomstförlust för åren 2010 till 2012 och att även livränta skulle betalas ut. Detta innebar att Länsförsäkringar skulle sammanlagt betalda drygt 500 000 kronor jämte ränta till mannen samt livränta på närmare 140 000 kronor årligen fram tills han fyller 65 år. Bolaget skulle dessutom stå rättegångskostnaderna på drygt 440 000 kronor.

Samband mellan olycka och besvär
Försäkringsbolaget överklagade men Hovrätten för Övre Norrland avslår överklagandet. Hovrätten konstaterar att en skada av den sorten som den mannen lider av kan ha uppkommit i samband med trafikolyckan och att det funnits ett nära samband i tiden mellan olyckan och besvärsdebuten.

Hovrätten konstaterar också att besvären inte har förändrats över tid på ett sådant sätt att det framstår som att besvären skulle ha en annan orsak än olyckan. Mannens tidigare dokumenterade hormonbrist, klämskadan eller misshandeln har enligt hovrätten inte orsakat hans besvär.

270 000 kronor till
När det gäller den delvis misslyckade operationen konstaterar hovrätten att det handlar om "en mycket ringa besvärsökning" efter ingreppet och att det inte påverkar bedömningen.

Länsförsäkringars ska därmed betala närmare 270 000 kronor ytterligare till mannen avseende rättegångskostnader i hovrätten.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt