Skip to content

Kritiserade grundlagsändringar prövas av riksdagen nästa år - begränsar ansvarig utgivares ansvar

Foto: JAN COLLSIÖÖ/TT

Regeringens kritiserade förslag på uppdaterade mediegrundlagar har lämnats till riksdagen. I propositonen märks ett förbud mot sökbara databaser med integritetskänsliga uppgifter om privatpersoner samt en begränsning av ansvarig utgivares ansvar.

 

Regeringen vill uppdatera de så kallade mediegrundlagarna - tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Bakgrunden är att lagstiftningen ska anpassas till den allt större spridningen information på nätet.

Förslaget har kritiserats hårt bland annat för att ansvariga utgivare ska slippa ansvar för gamla webbartiklar och för att bokinnehåll som publiceras digitalt inte faller under ansvarig utgivares område.

Ansvarig utgivare
I det nya förslaget vill man alltså begränsa ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet då de i dagsläget ansvarar för allt material som finns på en webbplats. På till exempel en tidnings webbplats kan materialet vara "oöverskådlig"t men trots det löper ansvarig utgivare ett straff- och skadeståndsrättsligt ansvar för innehållet. Detta vill regeringen ändra på.

Undgå ansvar i vissa fall
Regeringen föreslår därför att en utgivare ska ges möjligheten att undgå straff- och skadeståndsrättsligt ansvar i det fall material tas bort inom två veckor efter en delgivning om stämning eller en underrättelse om att innehållet kan utgöra yttrandefrihetsbrott.

Regeringen vill att denna möjlighet ska gälla för allt material som har funnits på den aktuella webbplatsen i mer än ett år.

Förbud mot sökbara databaser
Dessutom vill man införa ett förbud mot databaser som sammanställer och sprider uppgifter om vissa integritetskänsliga uppgifter om privatpersoner, till exempel vilka som förekommer i domar i brottmål.

I dag skyddas publiceringar av integritetskänsliga personuppgifter på webbplatser med skydd av grundlagen och ett förbud ska ta sikte på sådana publiceringar av människors lagöverträdelser, sexuell läggning, etnicitet och religionsåskådning som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks.

Söka på namn eller adress
Ett exempel på sådana kränkningar kan vara att integritetskänsliga uppgifter publiceras i sökbara databaser där man genom att söka på namn eller adress får upp uppgifter om attl personen i fråga figurerar i en brottmålsdom.

Regeringen avser däremot inte att påverka journalisters verksamhet eller publiceringar då förbudet ska utformas på sådant sätt att just publiceringar som avser att kränka enskilda och som inte har ett publicistiskt värde motverkas.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt