Skip to content

Kent Ekeroth frias i hovrätten - "åklagaren har inte motbevisat hans nödvärnsinvändning"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Hovrätten river upp tingsrättens dom och friar Sverigedemokraten Kent Ekeroth på alla punkter. Hovrätten tar intryck av den nya bevisningen i målet och konstaterar att åklagaren inte kunnat motbevisa Ekeroths nödvärnsinvändning. Men partiet uppmanar ändå Ekeroth att lämna justitieutskottet. 

 

Kent Ekeroth har i både tingsrätt och hovrätt hävdat att han handlade i nödvärn när han i november förra året hamnade i bråk i en krogkö i centrala Stockholm.

Det var utanför nattklubben Solidaritet 24 som Kent Ekeroth blev nekad att komma in eftersom han enligt ordningsvakterna var för berusad. En annan person ska då ha sagt "var det kul med järnrören”. Då slog Ekeroth till mannen. Så långt är man överens om händelseförloppet.

Men Ekeroth har hävdat att slaget var i självförsvar medan åklagaren har yrkat på att han ska dömas för misshandel.

Inte motbevisat nördvärn
Nu konstaterar hovrätten att åklagaren har misslyckats med att motbevisa påståendet om nödvärn. 

”Svea hovrätt har gjort en annan värdering av bevisningen i målet och funnit att åklagaren inte motbevisat Kent Ekeroths nödvärnsinvändning", skriver man i domen.

Hovrätten konstaterar vidare att det våld som Kent Ekeroth använt "inte varit uppenbart oförsvarligt, även om det i och för sig hade varit möjligt för honom att avlägsna sig från platsen".

Vittnen inte tillförlitliga
Kent Ekeroths försvarare, advokaten Johan Eriksson, har lagt fram ny bevsning om att ett av vittnena till händelsen varit för berusad för att kunna anses tillförlitlig. En invändning som hovrätten tagit intryck av. 

- Man har hört ganska många vittnen, och de vittnen som man har dömt honom på i tingsrätten, de tycker vi inte är riktigt tillförlitliga, säger hovrättsrådet Birgitta Trägårdh i en kommentar till TT.

Uppmanas lämna justitieutskottet
Sverigedemokraternas ledning har tidigare varit tydliga med att man vill att Kent Ekeroth ska lämna sin plats som vice ordförande i justitieutskottet oavsett utgång i målet. En inställning man håller fast vid trots den friande domen. 

- Vår bedömning är att Kent Ekeroths förtroende hos stora delar av allmänheten har skadats genom en rad olika incidenter genom åren, säger  Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson till TT.

-  Vi tycker att han i sitt val av livsföring, uppförande och omdöme ändå inte lyckas leva upp till de höga krav som partiet ställer på företrädare i kriminalpolitiska frågor.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Det förvånar mej inte alls att Kent Ekeroth blev frikänd av Hovrätten. Hade han varit en vanlig människa hade han inte ens blivit åtalad. Nu hade han skaffat sej och SD dåligt rykte och var ju naturligtvis ett tacksamt hatobjekt i en krogmiljö där alkohol och droger tar bort spärrarna. Naturligtvis var det lätt att få tag i vittnen som ville passa på att visa sitt avsky för Ekeroth som person.

Advokat Johan Eriksson kan polisen och krogmiljön och litade inte på att polisen ansträngt sej för att hitta vittnen och bevis för Ekeroths version. Normalt var Ekeroth i en hopplös situation ansåg även GW. Johan Eriksson är den försvarsadvokat jag sätter absolut högst upp på stegen. Han har ju också fått ett antal utmärkelser och nomineringar på Blendow/Dagens Juridik och annorstädes. Här såg han naturligtvis sin verkliga chans att befästa sin ställning ytterligare !

Tyvärr innebär utslaget att det blir en ganska hopplös situation både för Ekeroth och SD. Detta kommer då trovärdigheten via Metoo skakat om hela samhället.

Det är inte precis det första drängslagsmålet i världshistorien. Låt fyllona göra upp bäst de vill. Sedan kan de väcka enskilt åtal mot varandra för ringa misshandel. Men belasta inte hela rättsväsendet med rena bagateller som en påstådd örfil.

En av kvällstidningarna citerade åklagaren så här efter huvudförhandlingen.

"Jag har aldrig varit med om att ett bötesfall har hanterats så här noggrant. Hade de här varit Kalle Karlsson hade han inte fått prövningstillstånd i hovrätten."

När det gäller Karlsson räcker det alltså med var några få vittnen inte uppfattat för att den tilltalade ska dömas i småmål. Godtycklig rättssäkerhet.

Hade det varit "Kalle Karlsson" så hade saken antagligen aldrig hamnat i domstol.

Åtal borde aldrig ha väckts. Dags att införa prövningstillstånd även vid tingsrätten i brottmål. Saknas klar och entydig bevisning för den åtalade gärningen, skall stämningsansökan avvisas. Låt även fyllona väcka enskilt åtal mot varandra vid ringa misshandel efter krogslagsmålen istället för att belasta rättsväsendet med rena detaljer som påståenden om en örfil.

Måste det inte ha funnits ett reellt hot mot Kent Ekeroth för arr åberopa nödvärn? Vari bestod hotet som rättfärdigar fysiskt våld? Att en kille smädade honom???

Jag har inte läst förundersökningen, men vad jag uppfattat från media är att Ekeroth hävdar att ett slag riktades mot honom själv och att han slog tillbaka rent reflexmässigt. I filmen från övervakningskameran försiggår hela händelseförloppet i utkanten/hörnet på bilden, man där se att Ekeroth utdelar ett slag, man kan inte se något slag mot honom. Men det kan mycket väl stämma som han säger eftersom ett slag riktat mot honom av en normal högerhänt person då skulle ske utanför bild. Alternativt (enligt vän som läste förundersökningen för ett tag sedan, men inte minns de exakta detaljerna) att någon tog tag i honom och att han slog för att ta sig loss.

@ Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Under Dagens Juridik rubrik: Kent Ekeroth fälls av Stockholms tingsrätt http://www.dagensjuridik.se/2017/06/kent-ekeroth-falls-av-stockholms-tin... påstående om nödvärn
Publicerad 2017-06-28 11:01, kan du i av oss inlägg ta del av direktlänkat.

Om också debattörer som är upprörda över hovrättens Dom läser det här nämns att oklokt är att ignorera av jurister och fd polis Anders Bergstedt med gedigen insikt i lagen, tydligt förklarat avseende friandet av Kent Ekeroth, som naturligtvis aldrig skulle ha åtalats!
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Åberopa nödvärn kan man alltid göra, sedan får domstolen förhålla sig till om de bedömer att är bevisat att det inte var så alternativt att det var så, men att omständigheterna ändå inte motiverade handlingen. Det anser inte domstolen vara uppfyllt i det här fallet.

Hotet måste inte ha varit reellt, det räcker att den tilltalade uppfattat det som ett hot. Det kallas "putativt nödvärn". I det här fallet påstår sig KE ha blivit fysiskt påhoppad av en person i kön, något som till viss del stöds av den ena livvaktens berättelse. livvakterna har också ingripit mot en person i kön (det vittne som sedan omhändertas av polis för berusning). Att målsäganden smädade KE påstår han själv, hans flickvän och hans kompis. KE påstår att han blev fysiskt påhoppad och det är, oavsett om det är sant eller inte, det åklagaren skall motbevisa.

Ekeroth hävdade ju att han blev slagen och det menar hovrätten att åklagaren inte lyckats motbevisa. I domen hänvisas även till att stämningen över lag kunde upplevas som hotfull med en irriterad stämning i kön. Livvakterna ingrep ju även mot en annan person varför de inte såg situationen med Ekeroth.

Det har alltid gått att åberopa nödvärn. Det innebär helt enkelt att Ditt agerande motiverades av ett brottsligt angrepp.

"Smutskastningen" består i att det ena vittnet var så berusad att han omhändertogs av polisen på platsen och att målsägandens flickvän, har ändrat sin berättelse från polisförhören och är (mer än allmänt) uttalat fientlig mot SD. Det är, oavsett vad man tycker om hr. Ekeroth, rimliga invändningar som Hovrätten också har beaktat.

Hovrätten gör även bedömningen att vakten, (som efter att han sett övervakningsfilmen påstår sig ha sett slaget träffa, något som han under förhandlingen tar tillbaka), inte kan ha sett händelsen.

Kent Ekeroths advokat Johan Eriksson säger till DN att domslutet är rätt, och menar att det är ett typexempel för hur man ska ”hantera nödvärn enligt svensk lag”.

– Åklagaren har inte kunnat motbevisa Kent Ekeroths utgångspunkt om att han blivit verbalt och fysiskt angripen, det ska ha varit med en hand i ansiktet. Detta värjer han sig emot genom att utdela en örfil, säger Johan Eriksson.

Struntprat ingen annan såg att Ekeroth blev angripen det är ren lögn.
Så det har åklagaren redan visat oavsett vilket domslut Hovrätten kommer med.

I en rättsstat är det inte den misstänkte som skall visa att han eller hon är oskyldig, det är åklagaren som har bevisbördan. Det är ett typexempel just därför att ingen såg det påstådda slaget. Domstolen skall utgå från det den misstänkte påstår (i det här fallet att han blev angripen). Åklagaren skall sedan bevisa att det den misstänkte säger är fel, (i det här fallet att han inte blev angripen) Det kan till exempel göras genom att någon sett att den misstänkte inte blev angripen. Att ingen har sett det innebär inte att det inte har hänt utan endast att ingen har sett det, det utgör således inget bevis som motsäger det den misstänkte påstår. .

De som påstår att han inte blev angripen (målsägandens flickvän och den berusade kompisen) anses av olika skäl inte trovärdiga, och varken vakten, livvakterna eller någon annan har sett själva händelsen. Livvakterna vittnar dessutom om en hotfull stämning och att de ingriper mot en person i kön. Det kan alltså mycket väl vara som KE säger, trots att ingen såg det.

Så länge det inte är bevisat bortom rimliga tvivel att den misstänkte är skyldig så skall han eller hon frias.

Oavsett önskad utgång i målet, så får det anses anmärkningsvärt, att den person som torde ha utgjort den utlösande faktorn och dessutom utifrån motivet att provocera i hånet om det berömda järnröret här inte åtalats för ofredande, när DEN saken i vart fall har varit något som man i målet faktiskt lyckats bevisa.

Okelidokeli. Trist att se den där Ekeroth gå fri men motiveringen håller, tycker jag.

Det är inte omöjligt eller orimligt att Ekeroth uppfattat situationen så att han var hotad. Något grövre våld tycks det inte ha varit heller.

Bortom juridiken finns det som kallas rättspathos. Och allvarligt talat, den andre mannen i den här historien är inte fri från ansvar han heller. En realitet i den verkliga världen är att om man står på fyllan i krogkön och muckar gräl så händer det ibland att det blir bråk. Ekeroth brukar heller inte vara sen att slänga ur sig otrevligheter, det har vi sett tidigare. Egentligen är alltihop en skitsak mellan två kålsupare.

Det finns också en indirekt aspekt på det hela. Riksdagsmän åtnjuter en viss immunitet och har i vissa fall bättre skydd av lagen än vanliga medborgare. Syftet är att man inte skall angripa den politiska makten sas underifrån i form av anmälningar av ringa brott etc. Därför lägger domstolen större vikt vid bevisningen än normalt. Jmfr med åklagarens "Kalle Karlsson". Detta är en outtalad "praxis". I detta fall så inverkade det på Hovrättens dom.

@Örja.
Av mig Thérèse Angélique sön, 2017-12-03 18:32 replik direkt riktad till dig debattör Örja utgör fråga:
Vad är orsak till att den anmälts opassande?

@ Till Dagens Juridik är fråga:
Vad är orsak till att nedan repriserad replik direkt ställd till debattör "Örja" med länkat till Sveriges största tidningar, Expressen, Barometern, GP, SVT, SR, DI, SvD och Aftonbladet som så ock motsäger "Örjas" orätta påståenden har raderats?

Sveriges enda juridiska dagstidning Dagens Juridik signum synes är att med #meeto metodiken mobba och tysta debattörer som i repliker bemöter med för övriga debattörer enkelt kontrollerbar fakta.

Thérèse Angélique. sön, 2017-12-03 18:32
Örja. Av tre påståenden har du tre fel, ty de facto lyder.
#Riksdagsmäns immunitet utgör inte att de vid misstanke brott har bättre skydd av lagen än vanliga medborgare!
#Vid misstanke brott ställer domstolen inte alls större vikt vid bevisningen än normalt!
#I Sverigedemokraten Kent Ekeroth fall har Hovrätten endast följt lagen och därav blev det friande Dom.

Av hundratals senaste åren dömda i domstolar riks och kommunpolitiker utgör Sverigedemokraterna en mickrodel i jämförande med övriga sedan flera årtionden etablerade politiska partier och debattörer i avsaknad juridisk insikt med rättspatos, kan via internet ta del av i medierna publicerat och själva fastställa att vare sig kommunpolitiker eller rikspolitikers immunitet, naturligtvis inte är något skydd när de varit/är misstänkta för brott.
Nedan redovisas endast några få direktlänkar till av medierna publicerat!
2017 https://www.expressen.se/gt/s-politikern-drog-av-tv-licensen-pa-skatten/ 2017 http://www.barometern.se/kalmar/s-politiker-om-trump-kan-ingen-d-l-skjut... http://www.gp.se/nyheter/ifk-bas-och-s-politiker-utreds-f%C3%B6r-brott-1... http://www.di.se/nyheter/mona-sahlin-erkanner-brott/ 2017 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6747558
+++++++++!
2016 http://nyheteridag.se/bilden-visar-s-politikern-hasan-dolek-med-gra-varg... https://www.aftonbladet.se/nyheter/article22431971.ab
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=86&grupp=23099&ar... http://www.skd.se/2016/05/14/fick-dubbla-arvoden-i-tva-ar/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/toppolitiker-misst%C3%A4nkt-f%C3%... https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=86&grupp=23099&ar...
++++++++++++++!
Mvh.

Till DAGENS JURIDIK;

Jag hoppas att ni inte tar bort anmälda kommentarer per automatik utan att de åtminstone granskas först. Det vore särskilt olyckligt om det sker rutinmässigt eller per slentrian bara får att det är anmält eftersom ingen motivering krävs när man anmäler utan det enbart räcker med ett enda klick. Särskilt som besvara-länken och anmäl-länken är bredvid varandra så det lär med all säkerhet förekomma oavsiktliga anmälningar för att man råkat klicka på fel länk i farten.

TA är en av de (ganska få) som lägger beslag på kommentarsfältet och gör att intresset svalnar hos de som försöker bredda sin kunskap. Jag borde ju vara nöjd eftersom jag, för ovanlighetens skull , fått support av TA i en kommentar som var begriplig och kort. Tyvärr var det nog en engångsföreteelse för nu är det samma osammanhängande , långa och komplexa kommentarer som tidigare kommit periodvis. Jag är övertygad om att det är orsaken till att man tröttnat och klickat på opassande. Naturligtvis måste kommentarerna vara rimligt korta och fokusera på ämnet. Jag har tidigare uppmanat TA att skriva strukturerade och korta kommentarer. Ibland kommer hon med pärlor och det skulle vara intressant om hon istället kunde utveckla detta i strukturerade artiklar.

@Anders Bergstedt.
Din sannerligen besynnerliga 1800talsmetodik är roten till av kvinnor år 2017 meeto upprop, vilket är fritt att för dig tolka på ditt alldeles egna sätt!
Dessutom är de facto att ett antal jurister publicerat inlägg som är betydligt längre än mina och vårt gemensamma motto är att beskriva den verklighet vi möter i nutid så tydligt vi kan för att debattörer utan insikt i rättssfären ska veta att deras i inlägg redovisade politiska och privata åsikter respekteras, men är inte förenligt med i DJ artiklar publicerat och de juridiska uppdrag vi haft, har.

Av dig: intresset svalnar hos dem som försöker bredda sin kunskap” är av dig uttalad gissning som inte denna gången heller är med verkligheten överensstämmande, ty motsatsen råder innefattande så ock att ett antal debattörer kopierar av mig publicerat i Dagens Juridik och publicerar hela eller utdrag i flera andra forum.
Av dig ”Jag borde ju vara nöjd eftersom jag, för ovanlighetens skull , fått support av TA i en kommentar som var begriplig och kort” och ”tyvärr var det nog en engångsföreteelse”, är av dig ytterligare ett osant uttalande för oavsett trevliga eller otrevliga debattörer replikerar jag alltid vänligt och om och när jag anser att någon debattör har insikt i diskuterat ämne, så är det helt naturligt att i replik hänvisa till det vilket jag gjort ett antal gånger när det gäller dig.

Jag respekterar alla människors åsikter oavsett desamma, och min fråga till dig Anders Bergstedt avser av dig ”Jag har tidigare uppmanat TA att skriva strukturerade och korta kommentarer: Vem tror du att du är?
Av dig ”Ibland kommer hon med pärlor och det skulle vara intressant om hon istället kunde utveckla detta i strukturerade artiklar”, finns många erbjudanden om och om du Anders Bergstedt hunnit läsa publicerat innan anmälan olämplig, är flera gånger nämnt i inlägg att dokumentärer kommer att publiceras, i så ock Sverige.

Av dig kallade ”pärlor” är autentiskt återgiven fasansfull verklighet för de hundratals personer som refererats till i Dagens Juridik inlägg vars liv och yrkeskarriärer orätt slagits i spillror, av i rättsväsenden rådande grovt organiserade oegentligheter, vilket av budbärarna Thérèse Angélique med ProBono Team kräver gedigna kunskaper, starkt rättspatos, enormt trygga familjeförhållande, nära övermänsklig själslig styrka och o-mutbart civilkurage, för att våga publicera!

Mvh och ha en fortsatt trevlig eftermiddag / Thérèse Angélique.

@ Dolf (a.k.a. Anders Ericsson).
Att besvara-länken och anmäl-länken är bredvid varandra kan som du säger "göra att oavsiktliga anmälningar sker för att man råkat klicka på fel länk i farten", men den debattör som tryckt fel bör ha vett att i nytt inlägg påtala det, vilket endast har skett en par gånger på flera år!

Tillika finns i Dagens Juridik mycket ålderstigna debattörer vars hemmaforum är Flashback med regelverk som fungerar ty moderatorerna har om och om igen stängt av dem, vilket inte Dagens Juridik gör.
Dessa nättroll härjar så ock i Dagens Juridik i både egna namn och de bemöter sig själva under ett stort antal pseudonymer med i deras fantasi skapat.
Flera av dessa i Dagens Juridik tangentbordskrigare är dessutom personifierade i #meeto rörelsernas berättelser och de facto med insikt i vad de arbetat med innan de för många år sedan blev debatterande uppviglarpensionärer som inte har en aning om vad som sker utanför deras fönster, är riksrysare.

Din Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) förhoppning att Dveriges enda juridiska dagstidning, Dagens Juridik "inte tar bort anmälda kommentarer per automatik utan att de åtminstone granskas först", har sannolikt svar ja på båda frågorna beroende på den obehagliga ostridiga fakta som redovisats i inlägg, ty då sker rutinmässigt per slentrian radering, hundratals exempel av de facto finns, men nedan redovisas endast ett.
I Dagens Juridik autentiskt publicerat ur för allmänheten och medierna av undertecknad med team eftersökta framtagna handlingar, har med start för många år sedan redovisats endast redovisats i Dagens Juridik och kommande år repriserats i debattfältet när artikelinnehåll gett möjligheter till det avseende att i ett antal departement och JK, JO, RÅ oegentligheter innefattande

Handlingar sända till dem och eller direkt till dem inlämnade bevismaterial har systematiskt undanröjts och mörklagts av dem genom en olaglig registreringsmetodik bland annat innehållande.
Mot i lagar stiftat har samtliga inkomna handlingar och eller av dem upphandlingar beslut etcetera, har när innehåll för departement, riksdag regering, JO,JK, RÅ, polis åklagare är obehagliga avslöjanden undanröjda och mörklagda i ett endast av dem känt datasystem än det i lagar stiftat offentliga, med följd att dessa handlingar, beslut och bevismateriel med mera, inte kommer till allmänheten och mediernas kännedom.

Varje gång så ock de facto har publicerats i Dagens Juridik debattfält har inläggen omedelbart anmälts olämpliga och raderats!

I Sverige benämnda gammelmedierna har inte haft intresse av mer än faktiskt av samtliga krav, citat: " vi kräver att ni talar om hur ni gör för hittar alla handlingar" eller "säg namnen på de kontakter ni måste ha för att komma åt handlingarna" etcetera och 15 till 20 år efter vi tagit fram och således i första skede gett informationen till departementen, JO, JK, RÅ och i andra skede till de vid tidpunkt enda medier som då fanns "gammelmedierna" har inte informerat allmänheten om de rättsvidriga facto och idag år 2017 kallar media det "nyhets scoop"!

Ditt förslag att vid "anmälan olämpligt" inlägg i Dagens Juridik "bör redaktionen kräva motivering" har flera debattörer påtalat ett antal gånger vilket också jag med team har gjort, dessutom har vi ytterligare begärt att DJ tillför en anmälningsknapp som går direkt till polisen, för vi som debatterar i egna namn står naturligtvis för av oss publicerat.
Dessutom är åklagare skyldig att starta FU avseende publicerade brottspåståenden mot så ock departement, JK, JO, RÅ, polis och åklagare vilket ingen åklagare vågat sig på, ty de är smärtsamt medvetna om att samtligt av oss publicerat styrks till 100% med osedvanligt starka bevismaterial inkluderande att samtliga citat av uttalanden, är minimum ljudupptagna!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.