Skip to content

"Jättemålen" i domstol ska effektiviseras - Fredrik Wersäll ska ta fram nya lag

Foto: Tomas Oneborg/TT

Stora brottmål måste kunna effektiviseras. Det anser regeringen som därför har gett ett tilläggsuppdrag till den utredning som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. 

 

- Vi bör vidta åtgärder som kan begränsa de största brottmålens omfattning och samtidigt ge utrymme för effektiva och rättsäkra förundersökningar och förberedelser av brottmål, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

- Det skulle vara till fördel för alla inblandade, inte minst brottsoffren.

Hantering av jättemålen
Dagens Juridik kunde igår berätta om att det ska införas större möjligheter att använda förhör från förundersökningen under en rättegång - detta utifrån det lagförslag som regeringens utredare, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, lade fram för regeringen.

Regeringen har också gett Fredrik Wersäll i uppdrag att utreda möjligheten att "effektivisera och modernisera" de så kallade jättemålen - alltså stora brottmål som ofta tar ofta väldigt lång tid att föra i mål.

Större inflytande för parterna
Utredningen ska bland annat ta ställning till om parterna i ett mål bör få ett större inflytande under förundersökningen och under förberedelsen av brottmålet. 

Dessutom ska utredningen se över om det bör införas utökade möjligheter till skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål - bland annat genom att se över möjligheterna att avgöra mål utan huvudförhandling i domstol

Utredningen ska presenteras senast år 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Naturligtvis är detta föranlett bl.a. av att den f.d. rånare som sedan byggt upp en stor förmögenhet genom att leda en maffia som sysslade med gigantisk kokainsmuggling från andra sidan jordklotet satt häktad i 3 år och sedan inte ens kunde åtalas. Där gjorde man generalfelet att försöka greppa för mycket och inte kunde ro det hela iland.

Nu har vi sommarstugemorden i Köping där man fortfarande processar trots att den huvudåtalade redan är dömd till livstid och utsikten att få henne fälld för mord på maken är små. Sedan har vi terroristdramat på Drottninggatan där man också breddat in absurdum trots att det behövdes väldigt lite och tidigt fanns fullständigt uppenbara bevis för en livstidsdom. Nu skyller man på att alla målsägande måste få möjlighet till skadestånd men det går att ordna på annat sätt.

Det är bra att man tar vara på Fredrik Wersälls oslagbara erfarenhet och kompetens i dessa utredningar. Jag sörjer också att påföljdsutredningen lades i arkivet av förra regeringen. Även solen har fläckar och den enda stora som jag har svårt att acceptera är att Wersäll skadade hela rättssystemet genom att dra igång en jävsdebatt som blev fullständigt fel.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.