Skip to content

"Jättemålen" i domstol ska effektiviseras - Fredrik Wersäll ska ta fram nya lag

Foto: Tomas Oneborg/TT

Stora brottmål måste kunna effektiviseras. Det anser regeringen som därför har gett ett tilläggsuppdrag till den utredning som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. 

 

- Vi bör vidta åtgärder som kan begränsa de största brottmålens omfattning och samtidigt ge utrymme för effektiva och rättsäkra förundersökningar och förberedelser av brottmål, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

- Det skulle vara till fördel för alla inblandade, inte minst brottsoffren.

Hantering av jättemålen
Dagens Juridik kunde igår berätta om att det ska införas större möjligheter att använda förhör från förundersökningen under en rättegång - detta utifrån det lagförslag som regeringens utredare, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, lade fram för regeringen.

Regeringen har också gett Fredrik Wersäll i uppdrag att utreda möjligheten att "effektivisera och modernisera" de så kallade jättemålen - alltså stora brottmål som ofta tar ofta väldigt lång tid att föra i mål.

Större inflytande för parterna
Utredningen ska bland annat ta ställning till om parterna i ett mål bör få ett större inflytande under förundersökningen och under förberedelsen av brottmålet. 

Dessutom ska utredningen se över om det bör införas utökade möjligheter till skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål - bland annat genom att se över möjligheterna att avgöra mål utan huvudförhandling i domstol

Utredningen ska presenteras senast år 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt