Skip to content

Investeringsrådgivare varnas för oanmälda bisysslor - förmedlade konstinvestering till kund

Foto: Pontus Lundahl/TT

En investeringsrådgivare varnas av Swedsecs disciplinnämnd för att ha brutit mot skyldigheten att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare. Rådgivaren hade bland annat mot provision förmedlat en kontakt mellan en kund och ett annat bolag för att investera i konst.

 

Investeringsrådgivaren hade enligt arbetsgivaren haft två bisysslor. Den ena var som företrädare och ensam styrelseledamot i ett bolag. Den andra var som kontaktförmedlare mellan en firma som ägnade sig åt konstinvesteringar och kunder till det företag där han var anställd.

För förmedlingarna hade rådgivaren enligt arbetsgivaren tagit emot provision på mer än 140 000 kronor. Han skulle även ha förmått en kund att sälja sitt innehav hos arbetsgivaren för att istället köpa konst.

Konstintresserad vän
Rådgivaren hävdade å sin sida att anmälningen var en reaktion på att rådgivaren och flera andra anställd hade valt att säga upp sig och försatt arbetsgivaren i en besvärlig situation.

Han uppgav också att han enbart hade han förmedlat en kontakt mellan en konstintresserad vän, som också råkar vara kund hos arbetsgivaren, och en annan vän som var verksam inom konstbranschen. Det kunde därför inte utgöra en överträdelse av företagets regler eller etiska riktlinjer.

Enligt rådgivaren var det även välkänt för arbetsgivaren att han suttit i styrelsen för ett annat bolag men utan att att han varit aktiv där. Det kunde enligt rådgivaren inte betraktas som en otillåten bisyssla.

120 000 i provision
Disciplinnämnden framhåller vikten av att arbetstagare uppfyller sin anmälningsskyldighet när det gäller sidoverksamheter för att inte riskera allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet.

Men nämnden finner det inte visat att rådgivaren faktiskt rekommenderat kunder att sälja värdepapper för att köpa konst. Däremot är det visat att han förmedlat en kontakt och att han tjänat drygt 120 000 kronor på detta, utan att berätta det för sin arbetsgivare.

Inte godkänt
Nämnden konstaterar också att rådgivaren haft uppdrag som ensam styrelseledamot och företrädare för ett annat bolag vilket han inte heller berättat för arbetsgivaren och därför inte heller fått det godkänt.

Med tanke på att ingen annan bisyssla förekommit förutom styrelseuppdraget och förmedlingsuppdraget anser nämnden dock – med viss tvekan – att det är tillräckligt att rådgivaren varnas.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt