Skip to content

Inget skadestånd till bolag som köpt caféinredning - trots att fastighetsägarna hindrat avhämtning

Foto: Lars Pehrson/TT

När köparen skulle hämta inredningen i det konkursade caféet vägrade fastighetsägarna att släppa in dem. Men hovrätten konstaterar att det leasingbolag som sålt inredningen inte gjorde något fel, trots att köparen inte fick hämta den.

 

Efter att caféet gått i konkurs såldes vitvaror, belysning och möbler till ett annat bolag av det bolag som "leasat ut" inredningen till caféet. Men när inredningen skulle demonteras och hämtas i Helsingborg vägrade fastighetsägarna att släppa in köparen.

Krävde skadestånd
Köparen som hade betalat 137 500 kronor stämde leasingbolaget och yrkade skadestånd på grund av att leasingbolaget "varit i dröjsmål med avlämnandet" respektive att egendomen "var behäftad med rättsligt fel". Köparen hävdade att en muntlig överenskommelse hade träffats med en företrädande för leasingbolaget om att avhämtning skulle ske på speficika datum.

Fanns inget konkret hinder
Tingsrätten konstaterade att det var köparens uppgift att bevisa avtalsbrott och att det varken genom överlåtelseavtalet eller på annat sätt var visat att det fanns någon tidpunkt för hämtning. Tingsrätten menade också att det inte funnits något "konkret hinder" mot att hämta egendomen. Leasingbolaget hade därför inte varit i dröjsmål.

Inte påstått äganderätt
Tingsrätten ansåg inte heller att det förelegat något "rättsligt fel" eftersom det inte var visat annat än att fastighetsägarna hade hindrat avhämtningen på grund av oklarheter kring vad som omfattades av köpet. Fastighetsägarnas agerande kunde enligt rätten inte likställas med att tredje man påstått äganderätt eller liknande rätt.

Hovrätten fastställer domen
Köparen förlorar även i Svea hovrätt som fastställer tingsrättens dom. Hovrätten instämmer i att leasingbolaget inte varit i dröjsmål. Även hovrätten konstaterar att fastighetsägarnas ovilja att låta köparen hämta egendomen berodde på oklarheter - dels om vad som ingick i köpet och dels om vem som skulle stå för eventuella skador vid demontering.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt