Skip to content

Höjd pensionsålder och färre spelare på fondmarknaden ska rädda svenska pensioner

Socialminister Annika Strandhäll (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP), kommenterar pensionsöverenskommelsen under en pressträff i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Höjd pensionsålder och färre spelare på fond-marknaden ska rädda de svenska pensionerna. I dag presenterades planerna på ett helt reformerat system för att stoppa den årliga värdeförsäm-ringen, få bukt med oseriösa fondbolag och göra tillvaron lite bättre för de fattigaste.

 

Sammanlagt sex partier står bakom den nya pensionsuppgörelsen som har presenterats av regeringen. En grundläggande tanke med förändringarna är att de ska stoppa den årliga värdeförsämringen och istället ge höjda pensioner samtidigt som de framtida pensionspengarna säkras. Paketet ska i första hand finansieras genom ett längre arbetsliv.

Höjd pensionsålder
År 2023 ska åldern för att få ta ut garantipension höjas från från 65 till 66 år. Ett undantag görs dock för de med ett långt arbetsliv. Det vill säga har man arbetat sedan man var 18 år ska man fortfarande kunna gå i pension när man fyller 65.

För att kompensera för svenskarnas ökade livslängd vill man också i etapper höja den lägsta pensionsåldern från 61 år till 64 år. Man ska också kunna vara kvar och arbeta fram till 69 års ålder istället för till 67 som gäller idag.

Höjda bostadsbidrag
För att hjälpa den grupp som har de lägsta pensionerna kommer bostadsbidraget att höjas och det kommer att införas ett så kallat "konsumtionsstöd" som automatiskt ska betalas ut om inkomsten hamnar på en för låg nivå. Personer med garantipension ska även kunna förbättra sin ekonomi genom att jobba längre, utan att det ska påverka deras pension negativt.

Socialminister Annika Strandhäll konstaterade på presskonferensen att gruppen med de lägsta pensionerna "till en överväldigande majoritet utgörs av kvinnor". Hon pekade på att man genom den nya överenskommelsen ska göra pensionssystemet mer jämlikt. I dag har män i genomsnitt 6 000 kronor mer i månaden jämfört med kvinnor.

Tjänstepensionerna blir däremot arbetsmarknadens parters sak att hantera.

Delegation om åldersdiskrimininering
En erkänd problematik är den rådande åldersdiskrimineringen i Sverige där studier har visat att människor redan i 40-årsåldern får svårt att få ett nytt arbete. Något som Annika Strandhäll kallar ”extremt märkligt”. Detta talar ju också till viss del emot att höjda pensionsåldrar kommer att fungera och regeringen tillsätter därför en delegation som ska gå till botten med frågan.

Färre fonder att välja mellan
Efter de senaste årens skandaler med oseriösa aktörer bland pensionsfonderna vill politikerna också sätta stopp för antalet bolag som får verka på dagens öppna fondtorg inom PPM-systemet. Man medger nu också att det det stora antalet valmöjligheter har varit mer än vad människor har klarat av.

Finansmarknadsminister Per Bolund förklarade på pressträffen att antalet fonder kommer att minska avsevärt. Det ska införas tydliga restriktioner kring vilka som får finnas på premiepensionstorget och man ska också införa "världens högsta krav på hållbarhet".

- Vi ska se till att de skandaler som varit inte kan hända igen. Skurkarna ska bort, sa han bland annat.

En ny myndighet ska få i uppgift att kontrollerat fondtorget som alltså kommer att få färre fonder än de cirka 800 som finns där i dag

Kritik mot hemliga förhandlingar
Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt anser att de nya förslagen bara kommer att leda till fortsatta ojämlikheter och innebära ett fortsatt tungt arbetsliv för många.

Vänsterpartiet har inte ingått i förhandlingarna och Sjöstedt är mycket kritisk till det han menar har varit "hemliga förhandlingar" som pågått bakom stängda dörrar utan kontakt med de människor som kommer att påverkas av besluten.

Inte bra för arbetsgivare
Från Svenskt Näringslivs sida är man också bekymrade men då över att arbetsgivarna ska tvingas ha kvar äldre personer.

- Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar. Redan med dagens regler är lagen om anställningsskydd ett betydande anställningshinder, säger Carola Lemne i en kommentar till Expressen. 

Regeringen räknar med att så småningom kunna ha 80 procents stöd i riksdagen för pensionsöverenskommelsen. Fler detaljer om de nya planerna kommer att presenteras i februari nästa år. 

Se sex partierna som ingår i den så kallade pensionsgruppen är S, MP, M, L, C och KD.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt