Skip to content

Här är de nya cheferna för HD, HFD och Svea hovrätt - namnen till regeringen idag

Högsta domstolen, Svea hovrätt och Högsta förvaltningsdomstolen ligger i Gamla Stan och på Riddarholmen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

Idag överlämnar Domarnämnden sina kandidater till ordförandeposterna i HD och HFD och ny president för Svea hovrätt. 

 

Det var vid Domarnämndens senaste sammanträde som det fattades beslut om vilka kandidater man anser att regeringen ska erbjuda posterna som ordförande i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea hovrätt.

Till de tre tjänsterna söktes endast av sex personer, två till varje post, och nu lämnar Domarnämnden följande förslag till Justitiedepartementet.

Ordförande för Högsta domstolen
Valet stod mellan de två nuvarande justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer. Domarnämnden har föreslagit Anders Eka som sitt förstahandsval med följande motivering:

"Anders Eka har en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag. Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg". 

Ledamoten Susanne Eberstein var skiljaktig vad gäller rangordningen mellan de båda. 

Ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen
Valet stod mellan Henrik Jermsten, nuvarande justitieråd och avdelsningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden har föreslagit Helena Jäderblom som sitt förstahandsval med följande motivering:

"Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende framför Henrik Jermsten". 

President i Svea hovrätt
De två kanditaterna som Domarnänmden hade att rangordna var Anders Perklev, nuvarande riksåklagare och Petra Lundh, nuvarande lagman vid Södertörns tingsrätt.

Domarnämnden har föreslagit Anders Perklev som sitt förstahandsval med följande motivering:

"Han har gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bl.a. som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls i referensmaterialet, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet".

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt