Skip to content

Förhör under förundersökning ska få användas vid rättegång - ska öka effektivitet och rättssäkerhet

Foto: DJ

Det ska införas större möjligheter att använda förhör från förundersökningen under en rättegång. Det föreslår regeringens utredare, hovrättspresi-denten Fredrik Wersäll, i ett nytt lagförslag.

 

- Om man spelar in förhör med ljud- och bild så ska man kunna använda dessa vid en rättegång istället för att personerna i fråga kallas till en huvudförhandling, säger Fredrik Wersäll som nu har lämnat lagförslaget i ett delbetänkande till regeringen. 

Nuvarande ordning för muntlig bevisning är att den normalt ska läggas fram direkt som förhör vid rättegångar - någonting som Fredrik Wersäll alltså vill ändra på.

I sitt delbetänkande föreslår han en bevisreform i två delar.

Tidiga vittnesutsagor som bevis
Det ska införas utökade möjligheter att, i domstol, ta upp berättelser vid förhör under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången.

Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.

Polisförhör ska kunna användas som bevisning i domstol
Utredningen föreslår dessutom att det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats i samband med polisförhör under förundersökningen.

Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen, konstaterar Fredrik Wersäll.

Ska leda till effektiviserad process
Utredningen bedömer att de presenterade förslagen kommer att leda till en mer effektiv brottmålsprocess, kortare häktningstider, minskad restriktionsanvändning, ett effektivare brottsutredningsarbete, bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och minskad risk för press och hot mot förhörspersoner. 

Den slutliga utredningen kommer att presenteras under 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt