Skip to content

Fackförbund som satt företag i blockad förlorar - "kvalificerat otillbörliga stridsåtgärder"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Fackförbundet Byggnads fortsatte sin blockad mot en byggföretagare som vägrade skriva på ett kollektivavtal - trots att Europadomstolen hade slagit fast att Byggnads "granskningsavgifter" var olagliga. Byggnads döms nu att betala 140 000 kronor i skadestånd till företagaren som till slut gick i konkurs.

 

- Det här är en mycket viktig dom. Det här är en tydlig markering från tingsrättens sida att stridsåtgärder som är oförenliga med Europakonventionen är olagliga. Det är bra att detta tydliggörs, säger Fredrik Bergman, företagarens juridiska ombud från stiftelsen Centrum för rättvisa.

Det var under år 2006 som Byggnads kontaktade byggföretaget och krävde att det antingen skulle bli medlem i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier eller teckna ett så kallat hängavtal så att bolaget med sina tre anställda skulle bli bundet av branschens kollektivavtal.

Accepterade inte avgifterna
Varken företagaren eller de anställda ville acceptera kollektivavtalets så kallade granskningsavgifter som innebär att 1,5 procent av de anställdas löner ska betalas till Byggnads.

Fackförbundet gick dock inte med på ett avtal utan granskningsavgifter utan valde att försätta byggföretaget i blockad.

Några månader senare underkände Europadomstolen, i ett annat mål, "granskningsavgiftssystemet" med hänvisning till skyddet för äganderätten och eftersom den typen tvångsavgifter som togs ut av oorganiserade arbetstagare kunde komma att gå till politisk verksamhet.

Gick i konkurs
Blockaden fortsatte dock vilket ledde till att byggföretaget till slut gick i konkurs.

År 2009 stämde företagaren Byggnads med hjälp av ombud från stiftelsen Centrum för rättsvisa -– någonting som resulterade i att Högsta domstolen 2015 slog fast att stridsåtgärder som står i konflikt med Europakonventionen är olagliga och kan leda till skadeståndsskyldighet om det handlar om ett "kvalificerat otillbörligt handlande".

Målet har därefter på nytt hamnat hos Stockholms tingsrätt som nu slår fast att Byggnads ska betala skadestånd för den olagliga blockaden.

Tvångssituation
Enligt tingsrätten har fackförbundet "försatt F (företagaren) i vad som närmast är att anse som en tvångssituation", när man ställt honom inför valet att teckna hängavtal, gå med i arbetsgivarorganisationen - eller utsättas för stridsåtgärder.

Även om stridsåtgärderna är grundlagsskyddade får de anses ha genomförts i strid med föreningsfriheten och äganderätten.

Att efter Europadomstolens klargörande fortsätta med stridsåtgärderna har också varit "kvalificerat otillbörligt" och skadeståndsgrundande.

Tingsrätten anser att den olagliga blockaden har orsakat en ekonomisk skada på 420 000 kronor, men bestämmer skadeståndet till 140 000 – eftersom fackets agerande blivit "kvalificerat otillbörligt" först efter Europadomstolens dom.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt