Skip to content

EU:s finansiella tillsyn går för långt - Finansutskottet kräver att riksdagen agerar

Foto: Henrik Montgomery/TT

Finansutskottet är starkt kritiskt till EU-kommissionens förslag om utökade befogenheter för EU:s finansiella tillsynsmydigheter. Enligt utskottet går tillsynsåtgärderna för långt och riskerar att påverka ländernas nationella behov.

 

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om att ge europeiska tillsynsmyndigheter utökade befogenheter gentemot medlemsländerna.

Enligt förslaget ska de tre europeiska myndigheterna för finansiell tillsyn, de så kallade Esa-myndigheterna, använda sig av "tillsynsplaner" för att de nationella tillsynsmyndigheternas arbete ska bli enhetligt.

Dessutom ska den europeiska myndigheten Esma få ansvar för en direkttillsyn över vissa typer av fonder och prospekt.

Åtgärderna går för långt
Utskottet är negativt inställd till förslaget då det anser att åtgärderna går för långt. Bland annat anser man att förslaget kan leda till svårigheter för medlemsländerna att anpassa sitt tillsynsarbete efter sina egna förutsättningar och behov.

Egna myndigheter bäst lämpade
Man reagerar även på att det är den centrala europeiska myndigheten som ska se till att förvaltarna följer nationell rätt.

Enligt Finansutskottet är det istället ländernas egna myndigheter som är bäst lämpade att se till att nationella regler följs. Man anser inte heller att "alla prospekt" behöver en central tillsyn på EU-nivå.

Följer inte subsidiaritetsprincipen
Eftersom utskottet är kritiskt föreslår man att riksdagen ska lämna ett så kallat "motiverat yttrande" till Europaparlamentets, Europarådets och EU-kommissionens ordförande.

Det är riksdagen som beslutar om ett motiverat yttrande och i praktiken innebär det en anmälan om att man anser att ett lagförslag från en EU-instans inte följer det så kallade "subsidiaritetsprincipen", det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt