Skip to content

Det behövs en snabbplan mot könsstympning - uppdraget går till Socialstyrelsen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen har beslutat om en snabbutredning mot könsstympning. Man vill se en konkret handlingsplan redan i mars och Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att "inventera pågående insatser".

 

Regeringen pekar på att det både kommer flickor och kvinnor till Sverige som redan har utsatts för könsstympning innan de kom hit och flickor och kvinnor som faller offer för könsstympning även efter det att de har flyttat till Sverige.

Den översyn som Socialstyrelsen ska göra ska ta sikte på bägge dessa grupper. Översynen kommer även att fokusera på anhöriga och berörda yrkesgrupper.

Tanken är att Socialstyrelsen ska ta fram förslag för områdena socialtjänst, elevhälsa hälso- och sjukvård

Regeringen planerar också att involvera andra myndigheter och aktörer för andra delar i handlingsplanen.

Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas redan den 30 mars nästa år.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige och kan ge upp till tio års fängelse.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt