Skip to content

Debatten om sexualbrott ifrågasätts - "politiker och media förstår inte hur rättsväsendet fungerar"

Krister Thelin. Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatten om sexualbrott visar att medier, politiker och vanliga människor inte förstår hur rättsväsendet faktiskt fungerar. Det konstaterar juristen Krister Thelin, före detta domare och tidigare ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

 

"Medierna fäller sin dom innan rättegången kommit i sikte, och pekar sedan ett anklagande finger mot domstolarna", skriver juristen Krister Thelin i en artikel hos tankesmedjan Timbro.

Han är kritisk till hur debatten om sexualbrott förs och bristen på kunskap om hur det svenska rättsväsendet fungerar där medierapportering enligt honom "ofta bygger på snedvridna premisser".

Det är enligt Thelin inte ovanligt att tidningar återger sekretessbelagt material ur förundersökningar "som köpts av poliser". Medan försvarets version hamnar i skymundan.

Respekteras inte
Thelin pekar på grundläggande principer som enligt honom inte längre respekteras - som oskuldsprincipen, att prövningen sker i domstol och att det är riksdagen som stiftar lagar.

När opionen blir tillräckligt stark leder det inte heller sällan till krav på lagändringar. Detta får enligt Thelin våra riksdagspolitker att agera utan eftertanke eftersom det är ett sätt för dem att visa handlingskraft. I synnerhet när det är valår.

"Signalementen och etnicitet"
Thelin lyfter också frågan om polisens bristande förmåga att klara upp brott och deras "medieattityd" där man å ena sidan tonar ner risken för överfallsvåldtäkter samtidigt som man uppmanar kvinnor att vara försiktiga.

Han är också kritisk till både polisens och mediernas återhållsamhet när det gäller uppgifter om signalement och etnicitet för misstänka förövare.

Omvänd bevisbörda
Han kritiserar också samtyckeslagen som han menar kommer att leda till att "högt ställda förväntningar kommer att bytas till besvikelse". Detta eftersom bevisfrågorna fortfarande kommer att vara problematiska.

Han varnar för att debatten kan "kantra över i önskemål om lättnad i beviskrav eller till och med omvänd bevisbörda".

"Visa att de förstår"
Avslutningsvis uppmanar han medier och riksdagsledamöter att "visa att de förstår vissa grundläggande straffprocessuella samband och den funktionella och konstitutionella rollfördelningen i en rättsstat".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt