Skip to content

Debatten om sexualbrott ifrågasätts - "politiker och media förstår inte hur rättsväsendet fungerar"

Krister Thelin. Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatten om sexualbrott visar att medier, politiker och vanliga människor inte förstår hur rättsväsendet faktiskt fungerar. Det konstaterar juristen Krister Thelin, före detta domare och tidigare ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

 

"Medierna fäller sin dom innan rättegången kommit i sikte, och pekar sedan ett anklagande finger mot domstolarna", skriver juristen Krister Thelin i en artikel hos tankesmedjan Timbro.

Han är kritisk till hur debatten om sexualbrott förs och bristen på kunskap om hur det svenska rättsväsendet fungerar där medierapportering enligt honom "ofta bygger på snedvridna premisser".

Det är enligt Thelin inte ovanligt att tidningar återger sekretessbelagt material ur förundersökningar "som köpts av poliser". Medan försvarets version hamnar i skymundan.

Respekteras inte
Thelin pekar på grundläggande principer som enligt honom inte längre respekteras - som oskuldsprincipen, att prövningen sker i domstol och att det är riksdagen som stiftar lagar.

När opionen blir tillräckligt stark leder det inte heller sällan till krav på lagändringar. Detta får enligt Thelin våra riksdagspolitker att agera utan eftertanke eftersom det är ett sätt för dem att visa handlingskraft. I synnerhet när det är valår.

"Signalementen och etnicitet"
Thelin lyfter också frågan om polisens bristande förmåga att klara upp brott och deras "medieattityd" där man å ena sidan tonar ner risken för överfallsvåldtäkter samtidigt som man uppmanar kvinnor att vara försiktiga.

Han är också kritisk till både polisens och mediernas återhållsamhet när det gäller uppgifter om signalement och etnicitet för misstänka förövare.

Omvänd bevisbörda
Han kritiserar också samtyckeslagen som han menar kommer att leda till att "högt ställda förväntningar kommer att bytas till besvikelse". Detta eftersom bevisfrågorna fortfarande kommer att vara problematiska.

Han varnar för att debatten kan "kantra över i önskemål om lättnad i beviskrav eller till och med omvänd bevisbörda".

"Visa att de förstår"
Avslutningsvis uppmanar han medier och riksdagsledamöter att "visa att de förstår vissa grundläggande straffprocessuella samband och den funktionella och konstitutionella rollfördelningen i en rättsstat".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Får mig att dra mig till minnes "gredelina kuvert". Inkompetensen bland gemene politiker är enorm, inte ens Justitieministern har koll på det mest grundläggande. Pinsamt.

Krister Thelin är en klok man som säger sanningen om många saker.

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2388#.WkazxDGWx9A
Jo den bästa var nog sågningen av polisens omorganisation. Skrämmande klockren !

Visst har han rätt här. Dock visade han ingen större egen förståelse för några regler när han missbrukade sin auktoritet i ett tramstgt försvar för rättshaveristen Göran Lambertz.

Krister Thelins artikel hos tankesmedjan Timbro anger ett antal rättsliga problem som kunde ge upphov till ingående diskussioner. Huvudtesen är emellertid kritik mot medier för att de skriver om sexualbrott och går längre i kritik mot uppgivna förövare än vad domstolarna gör. Även politikerna får anmärkning för att de agerar på mediernas aktioner.

Thelins kritik mot medierna är av gammalt innehåll. Traditionellt har de lagkloke alltid sagt att medierna inte kan rättsreglerna: ”det blir alltid fel i skriverierna”. Där har väl Thelin en del00000 rätt också. Folk i medierna vill inte lära sig grundfakta. Men det beror kanske inte bara på lättja utan kanske också på att juristerna gärna odlar speciella begrepp som inte stämmer med allmänt språkbruk.

Men medierna har en annan roll och uppgift i samhällsarbetet än domstolarna. Medierna ingår i det civila livet där intressena strider mot varandra. Det är viktigt att det finns krafter som på golvet och ute i buskarna kan tackla ondskan i dess varierande former. Om vi bara skulle ha domstolarnas metoder skulle de svaga stå sig slätt. Domstolarna har uppgiften att sätta den yttersta gränsen. Dessutom har de under senare tider utvecklats alltmer mot smalspårighet och fyrkantighet på grund av insnävad erfarenhet och minskad kringsyn hos domarna. DET är också något att kritisera.

Du har en del poänger i det. Men jag tror, eller är rättare sagt ganska övertygad om, att medierna just i fråga om sexualbrottmål medvetet utelämnar och förvränger fakta och att detta inte har med bristande pedagogik från domstolarnas sida att göra. Sexualbrott väcker oerhört starka känslor och rapportering om det säljer, i synnerhet om rapporteringen har en dramaturgi som i stort går ut på att uppenbart skyldiga frikänns eftersom domstolarna skyddar förövaren och ser ner på offret.

Tar man domen i Fittjamålet som exempel så är den väldigt välskriven och pedagogisk. Den innehåller inte någon begreppsbildning som gör att gemene man inte kan ta till sig den och en journalist ska, om denne alls bör ägna sig åt journalistik, kunna förstå den utan problem. Trots detta fortsätter medierna att rapportera kring domen som om målsägandens berättelse vore konstaterat korrekt och de tilltalade likväl frikända.

fd Hovrättsassessor ,ja allt du skriver i kombination med att Högsta Domstolen dessutom gömmer undan de oskyldiga får det ju att framstå som att fler måste dömas då massmedia och allmänheten aldrig får se den andra sidan av myntet. Lagstiftningar som sänker ribbor i bevisväg och rop på fler fällande domar kommer att fortsätta tills Högsta Domstolen plockar fram de oskyldiga ur sina gömställen i byggnaden. För tillfället har massmedia svårt att acceptera falska anmälningar tills det blir vardagsmat för dom att skriva om sådant. Förr eller senare kommer de till en vändzon, men det kommer att ta några år till. Det måste först koka över med oskyldigt dömda.

Olle: visst kan perspektivet vidgas, så som du gör. Men faran med att låta medierna fladdra i väg och fylla vedertagna begrepp med nytt innehåll ( under hänvisning till att medierna har en annan roll än juristerna,oavsett till vilken del av rättsväsendet de är knutna) är att de bidrar till att vidmakthålla missuppfattningar som, om de inte rättas till, riskerar att allvarligt rubba tilltron till vårt rättssystem. Om vi (domstols)jurister inte i god folkupplysingsanda försöker förklara ( och försvara) vissa grundläggande rättssäkerhets-rättsstatsbegrepp, lär inte någon annan göra det.

Visst men rättstatsbegreppen måste ni försvara även när det går ut över yrkesbröder. Styckmordet Quick barnläkarfallet Linna. Där har vänskapskorruptionen triumferat. Det går liksom inte att rycka upp principer som en kanin ur hatten och förvänta sig ett storögt lyssnande folk.

Politiker och media tror ju att allt är frid och fröjd, med tanke på att domstolarna och HD gömmer undan de skall frias, och då tror politikerna att det hela tiden bara skall till fler fällande domar istället. Sexual lagstiftningen måste först rasa helt och hållet innan det blir förändringar. Den måste först träda i kraft och leda till grovt många oskyldigt dömda i ett par år så att HD antingen får lyfta fram de oskyldiga som de gömmer, eller starta upp ett resningsinstitut som lyfter fram de oskyldiga till den grad att politiker , massmedia och allmänheten håller klaffen. Fast så länge de inte känner till den andra sidan av myntet, kommer de tills vidare bara ropa åt ett håll, ända tills det rasar. Processen kommer att kunna ta allt mellan 10-15 år.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.