Skip to content

Därför är Ubers app taxirörelse och inte "elektronisk handelsvara" - EU-domstolen kan stoppa tjänsterna

Protester i Spanien mot Uber. Foto: Paul White/AP/TT

Uber Pop:s tjänster fortsätter att stöta på problem i Europa. Nu har även EU-domstolen konstaterat att det är en tjänst som kräver taxitillstånd efter att spanska taxichaufförer protesterat. I Sverige lades tjänsten ner våren 2016 efter en dom i hovrätten.

 

EU-domstolen slår fast att de tjänster som amerikanska Uber tillhandahåller när man sammanför resenärer med förare utan giltiga taxilincenser innebär "ett skapande av lokaltrafiktjänster". 

Tjänsten som tidigare kallats för Uber Pop bygger på att personer utan taxikörkort arbetar som förare och tjänar pengar på att transportera kunder som bokar körningar via en app i mobilen. Priserna är lägre än både vanlig taxi och Ubers professionella tjänster. 

Men EU-domstolen slår fast att Uber Pop lyder under samma regler som all annan taxiverksamhet oavsett om de har icke-proffesionella förare och bokar körningarna via en app eller inte. Det är alltså ingen "elektronisk handel" enligt domstolen utan en "transporttjänst".

Illojal konkurrens
Målet har initierats av en grupp spanska yrkeschaufförer som väckte talan i spansk domstol och gjorde gällande att Uber bedrev verksamhet som utgjorde vilseledande affärsmetoder och illojal konkurrens. 

Varken Uber eller fordonens icke-professionella förare var nämligen innehavare av de taxilicenser och de tillstånd som krävdes enligt föreskrifterna om taxitjänster i tätorten Barcelona. 

Den spanska domstolen ansåg att frågans bedömning berodde på om Ubers tjänster hörde hemma under direktivet om tjänster på den inre taximarknaden eller under direktivet om elektronisk handel. Det är den frågan som EU-domstolen nu har prövat.

Anknytning till transporttjänst
I domen slår EU-domstolen fast att "den förmedlingstjänst som med hjälp av en applikation för mobiltelefoner, mot ersättning ser till att förare, som inte är yrkesförare, och som använder sina egna fordon, sammanförs med resenärer ska anses ha en så nära anknytning till en transporttjänst att den inte kan skiljas från denna".

I och med detta är Ubers Pop-tjänst undantagen från friheten att tillhandahålla tjänster i allmänhet på den inre marknaden och man sorterar inte heller under direktivet om elektronisk handel.

Appen oumbärlig
Domstolen konstaterar att Ubers Pop-app "är oumbärlig för såväl förare som för kunder" men att detta inte gör tjänsten till en tjänst som kan definieras som elektronisk handel. Domstolen framhåller också att Uber har ett "bestämmande inflytande" över villkoren för de icke-proffesionella förarnas tjänster.

Den amerikanska taxiförmedlingstjänsten Uber har erbjudit tjänsten Uber Pop även i Sverige. Våren 2016 lades tjänsten ner efter att Svea hovrätt konstaterat att det handlade om otillåten taxitrafik. Tjänsten har lagst ner även i andra länder efter protester.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt