Skip to content

Då kan politiska partier portas från skolorna - nya lagen på plats inför valrörelsen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Inför nästa års valrörelse börjar den nya lagen om politiska partier i skolan att gälla. Tanken är att den nya bestämmelsen ska tillgodose "det grundlags-skyddade objektivitetskravet" samtidigt som skolor får möjlighet att stänga partier ute.

 

Riksdagen klubbade igenom regeringens proposition "Politisk information i skolan" vilket innebär att  det framöver kommer att bli tydligare vad som gäller för skolor som vill bjuda in politiska partier som ett inslag i undervisningen.

Otydlighet
Den nya lagen utarbetades eftersom många inom skolväsendet har upplevt den tidigare lagstiftningen om politiska partier i skolan som otydlig.

Detta har i sin tur lett till olika tolkningar när det gäller hur politiska partiers medverkan står sig i relation till skolans demokratiuppdrag.

Odemokratiska partier
Det har varit särskilt problematiskt när partier med våldsbejakande - eller andra odemokratiska - ideologier har velat delta i undervisningen och i vissa fall har osäkerheten gjort att rektorer inte har bjudit in politiska partier överhuvudtaget.

Sedan riksdagen nu har antagit regeringens proposition införs en ny paragraf i skollagendär det framgår att en skola som vill bjuda in politiska partier ska kunna begränsa sin inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller Europaparlamentet.

Enligt den nya bestämmelsen finns det även en möjlighet för rektor att göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder.

Avvägning
Den nya lagstiftningen utgör en avvägning mellan det grundlagsskyddade kravet på objektivitet, vilket innebär att skolor inte får utesluta ett parti enbart på grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska, och skolans ansvar för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter.

Förhoppningen är att den nya bestämmelsen i skollagen ska ge rektorer en trygghet i sina beslut när politiska partier bjuds in till skolan samt att en eventuell begränsning av inbjudan görs på objektiva grunder.

Bestämmelserna ska börja tillämpas under våren 2018.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt