Skip to content

Barnäktenskap ska aldrig erkännas av Sverige - men nya lagen gäller inte dem som redan har erkänts

Foto: Farzana Wahidy/TT

Äktenskap som ingåtts med en minderårig person ska aldrig erkännas som ett juridisk bindande äktenskap i Sverige. Det förslår regeringens utredare, justitierådet Mari Heidenborg, i ett lagförslag. Lagen ska dock inte gälla retroaktivt.

 

- I det här delbetänkandet föreslår jag att ett äktenskap som har ingåtts utomlands aldrig ska erkännas här i landet om någon av parterna var under 18 år vid ankomsten, säger Mari Heidenborg. 

Inget juridiskt erkännande
Enligt förslaget kan en ny lagstiftning komma att beröra den som söker asyl i Sverige och som är gift där någon av parterna är under 18 år.

Då ska giftermålet betraktas som ett barnäktenskap och inte erkännas juridiskt i Sverige. 

- Intentionen i det ligger väl i linje med regeringens pågående arbete att barn ska få vara barn. Och att barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Ej retroaktiv verkan
Sedan tidigare finns statistik på att det finns ett hundratal personer i Sverige som ingått vad som kan ses som ett barnäktenskap.

Dessa ska dock inte omfattas av en eventuell lagstiftning. En ny lagstifning ska endast gälla för den som kommer till Sverige efter den 1 januari 2019. 

Utredarens slutbetänkande ska lämnas senast den 1 september 2018. 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt