Skip to content

Barn ska inte isoleras - Kriminalvården måste förbättra situationen för unga häktade

Foto: Thomas Oneborg/TT

Unga som sitter häktade ska kunna ha kontakt med sin familj och socialtjänst och möjlighet till skolgång. Det anser regeringen som ger Kriminalvården i uppdrag att gå till botten med hur unga häktade kan få en bättre situation.

 

Regeringen ger Kriminalvården, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, i uppdrag att lämna förslag på hur situationen för barn som frihetsberövas kan förbättras.

Kontakt med familj
Frågor som ska ses över är hur kontakten med familj och socialtjänst och möjlighet till skolgång kan utvecklas. Förslagen ska ta sin utgångspunkt i vad som gäller enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och analysen ska ske utifrån ett barnrättsperspektiv.

Myndigheterna ska också lämna förslag på hur samarbetet kring frihetsberövade barn kan förbättras mellan myndigheterna

Ska inte isoleras
Regeringen pekar på att det i undantagsfall är nödvändigt att häkta personer som är under 18 år "för att effektivt kunna utreda brott som begås av underåriga". Men regeringen vill att barn som häktas ska omhändertas på ett sätt som innebär att de inte isoleras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti nästa år.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt