Skip to content

Arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots felaktiga arbetstillstånd - ny utredning presenterad

Foto: Dagens Juridik

Arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige för fortsatt arbete, även om arbetsgivaren under tidigare tillståndsperioder begått "vissa mindre misstag" gällande villkoren för arbetstillstånd. Det föreslår en ny utredning som presenterats för regeringen. 

 

- Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag, sa migrationsminister Helene Fritzon (S) under den pressträff där förslagen presenterades. 

Utredningen tillsattes efter ett flertal uppmärksammade fall där arbetskraftsinvandrare tvingats lämna Sverige efter att deras arbetsgivare begått mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd.

Misstag kan korrigeras
Utredaren, hovrättsrådet Bertil Ahnborg, föreslår att det ska bli möjligt att korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandraren inte ska behöva lämna landet.

Exempel på en sådan omständighet kan vara lön som under en kortare period inte varit i nivå med kollektivavtal eller misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare.

Migrationsverket ska "beakta"
Utredningen föreslår även att Migrationsverket i sina bedömningar ska "undersöka och beakta" om och när en arbetsgivare har försökt att rätta eller kompensera bristerna i ett anställningsavtal. 

Avvikelser som bedöms ha gjorts för att missbruka reglerna ska däremot inte betraktas som ett mindre eller obetydligt fel.

Förslaget är nu skickat på remiss. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Tyvärr så är ju ofantligt stor skada redan skett. Sverige har redan gjort sig ökänt bland högkvalitativ arbetskraft som ett land man ska undvika pga migrationsverket.

”Arbetskraftsinvandringen” såldes in av M, Fp, C, Kd och, Mp hos det svenska folket genom att säga att Sverige led brist på högutbildade såsom dataspecialister, civilingenjörer et cetera. En brist som endast kunde avhjälpas genom invandring från länder utanför EU/EES.

Enligt Migrationsverkets "Ett år med arbetskraftsinvandring", 1:2009, var andelen beviljade arbetstillstånden för gruppen dataspecialister, civilingenjörer, arkitekter med flera 18,5 % av de 14109 totalt beviljade arbetstillstånden. Andelen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, storhushålls- och restaurangpersonal, städare samt köks- och restaurangbiträden uppgick till 60,3 %.

Beslutet med ”Arbetskraftsinvandringen” har, baserat på arbetstillståndsfördelningen, uppenbarligen inte så mycket med omsorgen om industrinationen Sverige att göra, utan snarare med den svenska Nairu-arbetslösheten och gynnandet av det mäktiga flyktinggeschäftet. Systemet med ”Arbetskraftsinvandringen” är således en integrerad del i den destruktiva massinvandringspolitiken, som appläderas och ivrigt försvaras av det politiska etablissemanget. Enligt SCB är Sveriges årliga invandring:

2014___126 966
2015___134 240
2016___163 005
2017___170 000*

*) ”Enligt SCB:s prognos.

Med ”Arbetskraftsinvandringen” menas de facto att invandrare utanför EU ska få chans att njuta av de svenska välfärdsförmånerna fullt ut efter ca fem hundår, oftast på skenkontrakt hos suspekta arbetsgivare. När de har fått PUT, berättigas också deras anhöriga per automatik svenska välfärdsförmåner.

Det politiska etablissemanget har försvarat ”Arbetskraftsinvandringen” med att endast seriösa arbetsgivare kan komma ifråga. Alltså arbetsgivare som tecknar kollektivavtal, som också följs. Skenavtal kommer alltså inte på fråga!

Men nu visar sagda utrednings slutsatser och rekommendationer på en ytterligare logisk kullerbytta. Om arbetsgivaren är seriös, observera seriös, så ser han förbaske mig till att kollektivavtalen och anställningsavtalen följs till punkt och pricka. Utredningens rekommendation till det politiska etablissemanget, är att de facto släppa igenom skenanställningsavtal och icke-seriösa arbetsgivare som chansar. I praktiken tillåter utredningen skenanställningsavtal, där man inte avser att betala ut semesterersättning, försäkringar o.d. till invandraren, om inte myndigheterna kommer på lurendrejeriet. Därmed sänks rättsstaten konungariket Sverige ytterligare.

Liknande propaganda, såsom att utländsk arbetskraft skulle rädda vårt välstånd och våra högteknologiska företags personalförsörjning, känner vi igen inför EU-omröstningen 1994 från JA-sidan. Nu blev det svenska EU-medlemskapet uppenbarligen en missräkning på den punkten, eftersom det svenska politiska etablissemanget, om man nu ska tro att det är ärligt i sin argumentation, introducerade ”Arbetskraftsinvandringen”. Hur som helst EU är ett dyrt misstag, ty 2015, då medlemskapsavgiften var 45,232 miljoner kronor, ombesörjde EU:s fria inre marknad att 26500 ensamkommande s.k. flyktingbarn vällde in över gränsen.

Av EU-medlemskapet och "Arbetskraftsinvandringen" kan vi bara dra slutsatsen att det globalistiska, politiska etablissemanget vill forcera fram sitt ickereversibla befolkningsexperiment på det svenska folkets bekostnad.

Rättelse:
Medlemskapsavgiften var 45,232 miljarder kronor år 2015.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.