Skip to content

Arbetsförmedlingen har använt fel metod - kan inte förklara brister i matchningen

Foto: Jessica Gow/TT

Matchningen på arbetsmarknaden stämmer inte överrens med vad Arbetsförmedlingen tror. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen har gjort. Nu vill man att Arbetsförmedlingen ändrar sin analysmetod.

 

- Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Individsammansättning
En förbättrad matchning är en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter och enligt tidigare studier samt enligt Arbetsförmedlingens egna analyser beror den försämrade matchningen framförallt på att gruppen arbetssökande har förändrats.

Enligt studierna kan inte arbetsgivarnas behov av spets- och specialistkompetens tillgodoses då arbetssökande i ökande utsträckning består av personer med bland annat låg utbildningsnivå, hög ålder, utrikes bakgrund och nedsatt arbetsförmåga.

Felaktig metod
Trots tidigare studier visar Riksrevisionens nya granskning att endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras med den så kallade individsammansättningen.

De huvudsakliga faktorerna är därmed okända än så länge och därför anser Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen behöver förbättra sin analysmetod.

Annan trend
Dessutom visar Riksrevisionens egna analyser att skillnaden mellan förhållandevis väletablerade grupper och så kallade utsatta grupper när det gäller chansen att få jobb har minskat de senaste åren – uppgifter som går tvärt emot vad Arbetsförmedlingens analyser hittills sagt.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Jag har en gång i mitt liv vänt mig till arbetsförmedlingen. Det var omedelbart efter min högskoleexamen. Jag tilldelades en "kontaktperson" och fick löpande information om lediga platser. Märkte snart att jobbannonserna inte alls passade min kompetens och när jag försökte ringa upp min "kontaktperson" fick jag besked att hon var långtidssjukskriven sedan åtminstone ett halvår tillbaka. Pga felmatchningen gick jag också miste om ett jobb. Jag vet det eftersom jag vet vem som fick jobbet och att mina meriter var bättre än hans. Never again!

Det skrivs att matchningen som görs av arbetssökanden försvåras på grund av hög ålder, utrikesfödda och personer med någon form av funktionsnedsättning. Dessa tre ovannämnda som anses som ett problem i matchningen, går under diskrimineringslagstiftningen. Det är helt sanslöst att en juridisk sida kan skriva en sådan artikel. Granskas inte texten innan den publiceras? Min tanke är då, ska dessa tre grupper gallras bort och förpassas till Nej-högen? Detta är i så fall en medveten och direkt diskriminering.

Hur menar du att Dagens juridik diskriminerar genom att rapportera vad Af och Riksrevisionen har sagt? Om man ska peka ut någon som eventuellt diskriminerar mot dessa utsatta grupper så skulle det väl vara arbetsgivarna som inte anställer dem, men även det är diskutabelt, då de här faktorerna kan göra en praktisk skillnad som gör en sökande olämplig för ett visst yrke - men det ska jag inte spekulera i här. Hur som helst kan man inte lägga Af eller Riksrevisionen, och absolut inte Dagens juridik, till last för vad (andra) arbetsgivare på arbetsmarknaden gör!

Arbetsförmedlingen borde granskas noggrannare
Matchningssystemet är naturligtvis under all kritik
Arbetssökande listas endast under de yrkesgrupper som någon IT-tekniker behagat lägga in i systemet - INTE efter faktisk kompetens.
Adekvat information gallras också bort regelmässigt - eftersom myndigheten faktiskt inte har något fungerande system för registrarur eller diarieföring av vare sig korrespondans eller beslut.

Grundläggande lagstadgade krav på en fungerande myndighet enligt förvaltningslagen uppfylls alltså inte alls av Arbetsförmedlingen. -Hur kan man då tro att några andra uppgifter utförs på ett tillfredsställande sätt?

-Styrning och beslutsfattande baserat på förenklade och ofta direkt kontraproduktiva nyckeltal, hitte-på-fakta och direktiv baserade på en helt felaktig bild av verkligheten har blivit symptomatiskt för både myndigheter och domstolar ju mer New Public Management-modellen fått fäste i offentliga förvaltningar.

-Det är hög tid att öppna ögonen och se verkligheten för vad den faktiskt är. Dags att uppvärdera kunskap och verkligt ledarskap samt styra fokus mot kärnuppgifterna!

Har jobbat med små och pyttesmå företag under många år. Många väljer bort Arbetsförmedlingen när de söker folk, beroende på AF:s märkliga sätt att uppmana arbetslösa att söka jobb som de inte passar för. När vi sökte en redovisningsassistent, med krav på minst 1 års praktik från bokföring o redovisning, samt en utbildningsnivå på minst 3 -årigt ek gym fick vi omkring 260 sökande till en lite stad i norrland. Av dessa sökande var det omkring 200 som inte uppfyllde våra krav. När sökande i personligt brev skriver "Jag har inte den utbildning och den praktik som Ni kräver, men ett jobb hos Er skulle vara väldigt utvecklande för mig", blir man som arbetsgivare frustrerad. Den arbetsgivare som tvingas ägna för mycket tid åt att sortera bort så många olämpliga sökande, och att besvara att tjänsten tillsatts av annan sökande blir lätt besviken, och väljer andra former att hitta folk nästa gång.

Instämmer med Ulf.
Har annonserat via platsbanken och haft en kontaktperson på AF. Ändå fick jag en massa ansökningar till en tjänst där det var höga krav på att kunna uttrycka sig tydligt på telefon och i skrift då vi arbetar med arbetsrätt och juridik.

Får sedan ändå gallra bort en massa ansökningar där det finns grova stavfel och felaktig meningsuppbyggnad redan i ansökan. För att inte nämna den klick som inte ens ville komma på intervju!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.