Skip to content

Arbetsförmedlingen har använt fel metod - kan inte förklara brister i matchningen

Foto: Jessica Gow/TT

Matchningen på arbetsmarknaden stämmer inte överrens med vad Arbetsförmedlingen tror. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen har gjort. Nu vill man att Arbetsförmedlingen ändrar sin analysmetod.

 

- Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Individsammansättning
En förbättrad matchning är en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter och enligt tidigare studier samt enligt Arbetsförmedlingens egna analyser beror den försämrade matchningen framförallt på att gruppen arbetssökande har förändrats.

Enligt studierna kan inte arbetsgivarnas behov av spets- och specialistkompetens tillgodoses då arbetssökande i ökande utsträckning består av personer med bland annat låg utbildningsnivå, hög ålder, utrikes bakgrund och nedsatt arbetsförmåga.

Felaktig metod
Trots tidigare studier visar Riksrevisionens nya granskning att endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras med den så kallade individsammansättningen.

De huvudsakliga faktorerna är därmed okända än så länge och därför anser Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen behöver förbättra sin analysmetod.

Annan trend
Dessutom visar Riksrevisionens egna analyser att skillnaden mellan förhållandevis väletablerade grupper och så kallade utsatta grupper när det gäller chansen att få jobb har minskat de senaste åren – uppgifter som går tvärt emot vad Arbetsförmedlingens analyser hittills sagt.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt