Skip to content

Åklagarmyndigheten förlorar i domstol - mail om Julian Assange ska lämnas till italiensk journalist

Överåklagare Marianne Ny ledde förundersökningen mot Julian Assange. Foto: Roger Wikström/TT och John Stillwell/TT

Den svenska Åklagarmyndigheten hemlig-stämplade för mycket uppgifter när den italienska journalisten begärde att få ta del av handlingar i Assangefallet. Det konstaterar kammarrätten som slår fast att ett tiotal e-mail ska lämnas ut till journalisten.

 

Den italienska journalisten  vände sig till den svenska Åklagarmyndigheten och begärde att få ta del av ett stort antal handlingar, främst i form av korrespondens, mellan Åklagarmyndigheten och flera utländska myndigheter mellan augusti 2015 och mars 2017.

Hon begärde också att få ta del av korrespondensen mellan Åklagarmyndigheten och Julian Assanges försvarare för samma tidsperiod.

FU-sekretess
Åklagarmyndigheten lämnade ut delar av materialet men maskade också stora delar av informationen med hänvisning till sekretess.

Förundersökningsledaren i Assangefallet, överåklagare Marianne Ny, hänvisade dels till förundersökningssekretessen, dels till den bestämmelse som gäller Sveriges förbindelser med andra stater.

Journalisten överklagade Åklagarmyndighetens beslut till Kammarrätten i Stockholm och begärde att allt material, alltså även det som hade hållits hemligt av Åklagarmyndigheten, skulle lämnas ut till henne.

"Starkt allmänintresse"
Hon pekade på att hon i en tidigare begäran som gällde Assangefallet fått ut mer material som hade ett mycket mer intressant innehåll än det hon fått ut genom sin senaste begäran.

När det gäller vissa av handlingarna, särskilt de korrespondensen mellan Åklagarmyndigheten och myndigheter i USA, finns det enligt kvinnan ett starkt allmänintresse av att handlingarna lämnas ut.

Kammarrätten konstaterar nu att en stor del av det material som inte lämnats ut även fortsättningsvis är sekretessbelagt.

Journalisten har inte närmare redogjort för vilket material hon tagit del av sedan tidigare och kammarrätten anser att det inte är klarlagt att innehållet i handlingarna i allt väsentligt är känt för henne. Det kan därför inte lämnas ut på den grunden.

E-post ska lämnas ut
Kammarrätten gör dock en annan bedömning än Åklagarmyndigheten och slår fast att Åklagarmyndigheten har hemligstämplat för mycket material. Åklagarmyndigheten åläggs därför att lämna ut ett tiotal e-postmeddelanden och ytterligare två handlingar.

När det gäller en specifik handling som journalisten har begärt att få ta del av så återförvisar kammarrätten detta eftersom Åklagarmyndigheten av någon anledning inte har tagit ställning till den begäran.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Inte så förvånande om åklagarmyndigheten vill mörka så mycket som möjligt kring sin hantering av Assange-fallet. De har ingenting att vara stolta över i den historien och mycket att skämmas för.

En smula tragiskt dock att de har möjlighet att hemligstämpla så mycket. Öppenhet och transparens bör vara huvudregel, hemligstämplande endast i extrema undantag.

Det Dolf skriver känns riktigt. - Och att exempelvis korrespondensen med myndigheter i USA inte tål ljus luktar orent mjöl. Beroende på hur eventuella propåer eller annat stoff från USA utformats kan det ha betydelse för hur Assange vill förhålla sig framdeles. Men när man bestämmer sig för att det handlar om "mellanstatliga" statshemligheter blir den enskilde en liten obetydlighet.

Vilken italiensk journalist? Och vilken tidning arbetar hon åt? Om man är för lat för att ta en snabbkurs i italienska kan man ju alltid köra med Google Translate (funkar antagligen rätt bra från italienska till svenska) men då skall man ju först veta vad man skall leta efter.

Det är ju bra att någon journalist granskar saken.
Synd bara att ingen svensk vågat.

Det här ärendet är en rättsskandal! Sveriges anseende skadas om det inte tillsätts en oberoende utredning som granskar Marianne Nys handläggning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.