Skip to content

Advokat som företrädde aktieägare fakturerade bolaget - varnas av disciplinnämnden

Foto: Maja Suslin/TT

Advokaten företrädde hälften av aktieägarna i en ägartvist i ett moderbolag i en större koncern - och fakturerade sitt arvode till ett dotterbolag. Advokat-samfundets disciplinnämnd slår nu fast att detta innbar ett "allvarligt" åsidosättande av god advokatsed och han tilldelas därför en varning.

 

Det var motparten dom anmälde advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd eftersom han, a conto, hade fakturerat sitt arvode på 1,2 miljoner kronor till ett dotterbolag i samma koncern.

Advokaten har motiverat detta med att de aktieägare han företrädde hade för avsikt att bilda ett ägarbolag för sina aktier men att detta inte blev av.

Avräknades
Advokaten har dessutom pekat på att aktieägarna slutfakturerades direkt när uppdraget avslutades varvid a contofaktureringarna i dotterbolaget avräknades.

Advokaten uppgav därutöver att han, även om han anser att faktureringen i och för sig har varit formellt korrekt, själv har varit missnöjd med hur denna gått till eftersom han insett att det skulle leda till ytterligare missämja mellan de tvistande ägarparterna i moderbolaget.

Disciplinnämnden slår nu fast att advokaten - genom att utställa a contofakturor på ett bolag som ingått i en koncern där det pågick en infekterad tvist om ägarförhållandena och där motparten var ägare - allvarligt har åsidosatt god advokatsed.

Får en varning
Det faktum att a contofakturorna avräknades i slutfaktureringen påverkar inte den bedömningen, enligt nämnden. Samma sak gäller frågan om att advokatens klienter har haft för avsikt att bilda ett ägarbolag.

Nämnden tilldelar därför advokaten en varning.

 

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt