Skip to content

Adoptionsregler moderniseras - ska anpassas till nya familjebildningar

Foto:Hasse Holmberg/TT

Adoptivföräldrar kan bli skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad. Det är ett av förslagen som regeringen lagt fram om modernare adoptionsregler.

 

Regeringen vill modernisera adoptionsreglerna så att de blir bättre anpassade för dagens familjebildningar.

I en lagrådsremiss föreslår man därför att de gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och att man inför en ny lag om de cirka 300 internationella adoptioner som genomförs varje år.

Likna en vårdnadsutredning
De största förändringarna handlar om att principen om barnets bästa får ett större genomslag samt att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Om förslaget går igenom kommer en adoptionsprocess mer att likna en vårdnadsutredning.

Måste berätta för barnet
De nya reglerna ska även innehålla en bestämmelse om att adoptivföräldrarna blir skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.

Dessutom ska dagens övre åldersgräns för adoptivföräldrar slopas vid internationell adoption. Istället ska åldern endast vara en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt