Skip to content

Adoptionsregler moderniseras - ska anpassas till nya familjebildningar

Foto:Hasse Holmberg/TT

Adoptivföräldrar kan bli skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad. Det är ett av förslagen som regeringen lagt fram om modernare adoptionsregler.

 

Regeringen vill modernisera adoptionsreglerna så att de blir bättre anpassade för dagens familjebildningar.

I en lagrådsremiss föreslår man därför att de gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och att man inför en ny lag om de cirka 300 internationella adoptioner som genomförs varje år.

Likna en vårdnadsutredning
De största förändringarna handlar om att principen om barnets bästa får ett större genomslag samt att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Om förslaget går igenom kommer en adoptionsprocess mer att likna en vårdnadsutredning.

Måste berätta för barnet
De nya reglerna ska även innehålla en bestämmelse om att adoptivföräldrarna blir skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.

Dessutom ska dagens övre åldersgräns för adoptivföräldrar slopas vid internationell adoption. Istället ska åldern endast vara en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Alla barn har rätt att få veta sitt ursprung. Det vill säga få veta vilka som är deras far och mor. Deras biologiska föräldrar. Vad är förutsättningarna för två personer av samma kön att adoptera? Nationellt och internationellt? Med kön menar jag biologiskt kön. Juridiska kön är ett konstruerat begrepp. Liksom alla bokstavskombinationer.

Hur tas barnens intresse tillvara när det gäller adoptioner? Det är inte problemfritt att adoptera från utlandet. Ser man till barnets bästa eller för att tillfredsställa sina egna behov som man köper barn utomlands? Ser man till barnens bästa om man tillåter personer av samma kön adoptera? Eller andra konstellationer av presumtiva vårdnadshavare.

Barn ska inte vara en handelsvara.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.