Skip to content

Viktigare "knäcka" kriminella gäng än följa grundlagen - regeringen avfärdade Lagrådets kritik

Foto: Reed Saxon/AP/TT

Regeringen vill "knäcka" de kriminella gängen med hårdare straff för illegala vapen och handgranater och har lämnat över sitt lagförslag till riksdagen. Regeringen struntade därmed i att Lagrådet slagit fast att regeringen bröt mot grundlagen i samband med att lagförslaget togs fram.

 

- Det går att knäcka gängen och bryta nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten, sa justitieminster Morgan Johansson i samband med att lagförslaget lämnades till riksdagen.

- Då behövs högre straffsatser, fler poliser, mer kameraövervakning, bättre sociala insatser, minskade klyftor och satsningar på jobb och utbildning. Allt detta går vi nu fram med. 

Lagrådet avstyrkte helt
Men lagförslaget har mött hård kritik från bland annat Svea hovrätt som protesterade mot den korta remisstiden på en månad.

Även Lagrådet var kritiskt och ansåg att det grundlagsfästa så kallade beredningskravet hade försummats och man avstyrkte därför hela lagförslaget.

Lagrådet pekade på att remissinstanserna fick mindre än en månad på sig att lämna synpunkter och att lagförslaget landade hos dem strax före sommarsemestrarna.

"Lång ifrån okomplicerat"
Lagändringarna kunde dessutom, enligt Lagrådet, sägas vara "långt ifrån okomplicerade".

Men regeringen valde alltså att bortse från kritiken - bland annat med motiveringen att Lagrådet "inte har haft några synpunkter på den föreslagna lagtexten" och att det "enbart" är två remissinstanser som har kommenterat remisstiden.

Analyserna och underlaget i förslaget är enligt regeringen "tillräckliga".

Minimistraffen höjs
Proposition handlar om skärpta straff för bland annat grovt vapenbrott. Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (bland annat handgranater) fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Minimistraffen för de "synnerligen grova" brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås också.

Häktas direkt
Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång och det ger också polisen tillgång till viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Straffskärpningarna ska träda i kraft den 1 januari nästa år.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

De kriminella gängen kommer inte att kunna "knäckas"
De som kommer att knäckas är poliserna allteftersom de får varsin kulkärve genom ytterdörren eller en sten genom köksfönstret.

Serra kommer inte bli lätt för gängen. Nu kan man koppla uppsug på deras mobiler även när de inte används man kan läsa sms mm dvs de kommer bi en. Massa överskotts info, de kommer åka in med buller och bång om de en s rör en mobil eller dator men information. De kommer sekund övervakas i hemlighet och som sagt ett samta sen är de häktade och borta i minst 2-4år . Sen kan media lägga upp namn och bild på de som dömd så släkten får skämmas !

"häktade och borta i minst 2-4år"
Erfarenheter från bland annat Malmö visar att befordringsgången i dessa kretsar är oerhört snabb vid hastigt uppkomna vakanser.

Lagrådet slår inte fast saker, de anser saker. Naturligvis åsikter med tyngd men likväl.

Hur tycker du "konstatera" funkar.? "Lagrådet konstaterade"? Funkar det bra? Eller blir det för mycket tyngd? ;-)

Äntligen är alla politiker överens om att nu måste man till varje pris sätta ner foten. Det återstår att se om "de oberoende domstolarna" nu kommer att döma efter straffskalorna och inte ställa orimliga krav på bevisning.

Orimliga krav? Jag tycker ibland att kraven är för lågt ställda.

Senast dömdes en kvinna till livstids fängelse för ett brott åklagaren inte kan säga vare sig hur det gick till eller var det är ägde rum.

Det var inte ställt bakom rimligt tvivel. Jag trodde det fanns krav på att ingen fick dömas för mord till livstids fängelse utan att det var ställt bakom rimligt tvivel att så skett.

Då hoppar domstol över denna fras och säger istället " den samlade bevisningen".

Får man göra så, undrar jag?

Amen vad f_n!

Så sitter jag och tittar på dokumentären " Drottninggatan 14.53" på SVT-play...

https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tv.nu/pr...

Och vad säger berättarrösten då?

Jo, hon säger:

" - Det var han som köpte snus tidigare som kör lastbilen... "

Ska vi ha det så här? På allvar?

Sverige tv går före rättegång och före dom - ut och säger vem som är skyldig till vad?

Nästa gång gör de en film om NN och nån våldtäkt? Och sprider den på SVT-play. Innan ens åtal är väckt? Som nu.

Behöver vi rättegångar då?

Är detta ett diskriminerings brott? Eller bara början på slutet av domstolar ?

https://www.svtplay.se/video/13947112/drottninggatan-1453/drottninggatan...

Sorry, men alla vi som verkligen varit med om allvarliga olyckor vet precis hur mycket man minns...

Man inte inte ett smack.

Inte vilket kön den som hjälpte en hade ens. Man har för ont.

Skulle en 83 årig rumänsk tiggare med en fot krossade av en sten ens ha foten kvar?

Förstår man inte vad en krosskada betyder?

Det betyder att skelett smulats sönder och därför inte kan lagas. Krossats. Till skillnad från benbrott.

Man blir mörkrädd.

Glöm nu inte att en ögonvittnesskildring från denna radio-dokumentär :
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/886449?programid=2519

...om samma attentat på Drottninggatan, berättar hur hon med egna ögon såg chauffören till lastbilen slungas ut genom vindrutan på lastbilen när lastbilen kraschade in i Åhléns...

Allt är sant och ingen har misstagit sig.

" ställt bakom rimligt tvivel "
Bortom rimligt tvivel-heter det.

Jag kom på det sen. Kul att se vad som upprör dig.

Inte upprör utan berör.
Det är viktigt att uttrycka så rätt som möjligt, i juridikens värld.
Varma hälsningar från
Anton den värste.

Får man hoppa över frasen " ställt bortom rimligt tvivel" vid livstids fängelse för mord?

Vågar ingen svara?

Finns skyldighet enligt lagtext eller förarbeten?

Innebär det i så fall ett rättegångsfel?

Är dom giltig? Kan ogiltig dom prövas i högre instans? Kan hovrätt rätta felet?

Om det nu är fel vill säga.

Måste inte ni jurister veta detta? På fem röda?

Fann svaret själv.

sv.m.wikipedia.org/wiki/Bevisbörda

Citerat från ovanstående länk:

" I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Åklagaren har att visa att den omständighet han eller hon gör gällande, normalt att en tilltalad har handlat i enlighet med en gärningsbeskrivning, är ställt utom rimligt tvivel för att straffprocessens beviskrav ska anses uppfyllt.[1] Ett lägre beviskrav kan dock gälla för vissa specifika rekvisit, t.ex. orsakssamband vid underlåtenhetsbrott (se NJA 2007 s. 369[2])."

Jag uppfattar då detta som att om domstol menar att det är ställt utom tvivel att exempelvis Arbogakvinan dränkt sin fd man så gäller det för domstol att visa hur man kommer fram till det.

Men det räcker inte med det. Detta måste i sin tur överensstämma med den gärningsbeskrivning åklagaren lagt fram eftersom det är just detta som prövas.

Det gick precis som jag befarat. 20-åringen i Västerås som suttit häktad skäligen misstänkt för skotten mot polisbefälets villa blev frisläppt. Misstanken kvarstår men bevisningen är enligt åklagaren för tunn. 20-åringen är en redan ökänd brottsling dömd för bl.a. olaga hot, övergrepp i rättssak, grov olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott, brott mot knivlagen, misshandel och missbruk av urkund. Han dömdes senast i januari av Svea Hovrätt till fängelse 3 månader för att ha hotat att slakta sin egen syster.

I princip alla som är inblandade i gängkrigen har utländsk bakgrund och det stora problemet är att polisen oftast misslyckas med att få fram bevisning som håller i domstol även om inblandningen är uppenbar. Hatet mot samhället och polisen är stort och växer nu uppenbarligen okontrollerat. Problemet blir inte löst med hårdare straff om nio av tio klarar sig undan straff.

Jag råder dig att läsa igenom JK:s rapport "Felaktigt dömda" från 2006 - där framgår att domstolarna snarare ställer alltför låga beviskrav.

Nu blandar du faktiskt äpplen och päron ! Jag satt faktiskt med på Lambertz seminarium på Berns då han redovisade detta och i stort ett hade han rätt då det gäller den typen av brott där ord ofta står mot ord.

Det en gång en svensk kung som sa "land skall med lag byggas".

Att gällande lagar - även grundlagen - skall följas synes inte vara denna regerings straka sida. är det ens prioriterat??

Jag får en känsla av att lagrådet m.fl. vill försvåra en lagändring som i viss mån skulle innebära en skärpning, även om den knappast medför någon drastisk nedgång av den grova brottsligheten. Straffen för många brott har ju en tendens att hamna på lägre delen av straffskalan, hur ofta utdöms t.ex. maxstraff vid grova våldsbrott? Kanske HD-domare ser en skärpning som en mild kritik mot dem?

Vad gäller Regeringsformen har jag svårt att se något ovillkorligt förbud att ändra en lag, i vart fall inte om det råder en akut kris och skulle medföra men om ett beslut kraftigt försenas.

Ibland får nog lagråd o övriga remissinstanser finna sig i att rappa på med sina yttranden och frångå den sedvanliga lunken. Möjligen ovant i förvaltningen men .....

Det är slående märkligt att politikerna aldrig lär sig att hårdare straff inte minskar brottsligheten, eller att de vet det men genomför reformen av politiska skäl för att få stöd, i sådant fall oerhört populistiskt. Detta är varför vi behöver en författningsdomstol, om regeringen bryter mot grundlagen så ska lagen kunna ogiltigförklaras. Lagrådets makt är för liten.

Det är lika slående märkligt att vissa anonyma personer aldrig förstår det meningslösa i att ständigt döma till skyddstillsyn eller villkorlig dom när det gäller notoriska återfallsförbrytare. Först och främst torde det vara ett faktum att brottslingar som sitter inlåsta inte personligen kan utföra grova våldsbrott mot människor som befinner sig utanför våra anstalter. Om de däremot frisläpps efter 2/3 av t.ex. nio års fängelse för mord, dvs efter sex år, torde den avskräckande effekten vara begränsad. Tack vare systemet med ungdomsrabatter, trots att straffvärdet för en vuxen antas vara livstids fängelse.

Det är inte billigt att förvara livstidsfångar men vad kostar det annars samhället i form av ökat antal mord eller grova våldsbrott? De som döms till sluten rättspsykiatrisk vård som alternativ till livstids fängelse ska naturligtvis inte heller släppas ut när någon naiv läkare låter sig luras att tro på psykopaters "snabba tillfrisknande".

Det kan vara rimligt att brottslingar ges en eller två chanser, dock inte vid mord, men dagens system med straffrabatter av olika slag är närmast löjeväckande. Om man omedelbart häktar dem som innehar farliga vapen och senare dömer till kännbara straff utan rabatter av något slag vore det åtminstone ett steg i rätt riktning.

De s.k. "forskare" som hänvisar till andra länder kan bara utgå från hur det faktiskt förhåller sig i dessa länder, de kan inte bedöma hur mycket värre det sannolikt hade varit om alla kriminella personer släpptes lika lättvindigt som i Sverige. När ska de lära sig att s.k. "vård" inte biter på dem som är totalt resistenta oavsett vad rättsväsendet använder sig av för medel istället för inkapacitering? Likaså "glömmer" man bort den mycket liberala vapenlagstiftning som tillämpas i bl.a. USA, vilket vi ständigt påminns om. Sveriges relativt strikta vapenlagstiftning torde trots allt ha viss inverkan på brottsligheten.

Idag har vi en ytterst akut situation, då räcker det inte med de ständiga flosklerna om de kriminellas sociala bakgrund även om den kan betydelse på längre sikt. Det finns en tydlig gemensam nämnare för den grova vålds- och narkotikabrottslighet som nästan dagligen skapar tidningsrubriker, nämligen att den domineras av personer med invandrarbakgrund. Såväl nytillkomna som mera etablerade.

Även om en del brottslighet skapas p.g.a. sociala missförhållanden finns det även andra faktorer som påverkar och det är vanligtvis oviljan att skaffa sig inkomster genom arbete, de föredrar istället snabba och stora "inkomster" genom grova brott. En del av dessa kriminella kan definitivt inte skylla på fattig barndom och dåliga uppväxtförhållanden.

Oavsett orsaker måste rättsväsendet ges ökade resurser, delvis ekonomiska men också i form av skärpt lagstiftning som gör det meningsfullt att gripa, häkta och döma kriminella individer. Hög rättssäkerhet ska naturligtvis råda, men beviskraven får aldrig ställas så högt att det blir löjeväckande. Om någon åberopar Gubben i månen som skyldig, bör de dömande ta sig en extra funderare!

Du ska inte underskatta hur god och snäll den känner sig som dömer till samhällstjänst eller skyddstillsyn även för grova brott.

Under min tid som nämndeman kändes det ibland snarare som att "Jag var därtill nödd och tvungen" i vetskap om den rättspraxis som högre instanser fastställt. Speciellt snäll kände jag mig nog inte eftersom det svenska påföljdssystemet inte gav mig många alternativa valmöjligheter, snarare hjälplös eftersom det var näst intill omöjligt att få gehör för påföljder som stred mot praxis.

Det är nog inte många jurister som vill riskera sin karriär genom att obstruera mot fastlagd praxis i vetskap om att hovrätten då ger dem "en smäll på fingrarna".

Det kan så klart inte vara lätt att vara den som sätts att döma heller. Frågan är ju tvistig, som är anledningen till att den prövas. Hur man än dömer kan dom ifrågasättas av någon part. En välskriven dom ska dock visa på hur juridiken lett fram till domslut varför frågor ska vara besvade med juridik.

Kan man inte följa juridiken går inte dom att förstå eller för den delen bemöta (överklaga).

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.