Skip to content

UD listar effekterna av feministisk politik - "har också skapat risk för sexuellt våld och trafficking"

Jessica Poh-Janrell och Margot Wallström. Foto: Concord och Pontus Lundahl/TT

Det har gått tre år sedan utrikesminister Margot Wallström (S) lanserade målsättningen om en feministisk utrikespolitik. UD presenterar nu en sammanställning över vad politiken har åstad-kommit. Samtidigt kommer hård kritik mot att vissa delar av regeringens politik går rakt mot den uttalade målsättningen.  

 
Arbetet med den feministiska utrikespolitiken bedrivs genom att utrikesförvaltningen har haft ett jämställdhetsperspektiv på hela sin verksamhet. 

UD listar exempel
Här följer några av de exempel som UD lyfter fram i sin redovisning.

  • Sverige har exporterat den svenska sexköpslagstiftningen. Enligt UD har Sverige varit en bidragande faktor till att samma typ av lag nu också finns i Nordirland, Frankrike och Irland. 
  • Arbetat för att både EU och fler stater ska ansluta sig till den så kallade Istanbullkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 
  • Bidragit till kvinnors ökade deltagande i fredsansträngningar i Colombia, Mali, Syrien, Afghanistan, Burma och Somalia genom politiskt, tekniskt och finansiellt stöd. Sveriges arbete har bland annat bidragit till att Colombias fredsavtal har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. I Latinamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern har UD etablerat nätverk av kvinnliga medlare. 
  • Gjort kvinnor, fred och säkerhet till en huvudprioritering för arbetet i FN:s säkerhetsråd 2017-2018.
  • Ökat kvinnligt politiskt deltagande. UD har bland annat stöttat syriska kvinnors deltagande i politiska processer på lokal och internationell nivå.
  • Synliggörande av mäns ansvar för jämställdhetsarbetet genom kampanjen "He for She" och fotoutställningen "Swedish Dads" där pappalediga män porträtterats.
  • Stöd till uppbyggnad av pappagrupper i bland annat Vitryssland och Ryssland.   
  • Medverkat till att tusentals personer fått barnmorskeutbildning i bland annat Afghanistan, Burma, Sydsudan och Zambia

"Agerar i strid med målsättningen"
Men den feministiska utrikespolitiken får kritik av Concord Sverige, en paraplyorganisation som samlar organisationer som har till syfte att påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik.

Concord anser att regeringen i och för sig har lyckats åstadkomma förändringar men pekar samtidigt på områden där regeringen har agerat mot den egna målsättningen.

- Sveriges tillfälliga asyllag där familjeåterförening kraftigt begränsats är ett sådant exempel säger Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för jämställdhet och migration på Concord. 

- Det här har inneburit att kvinnor och barn blivit kvar i konfliktdrabbade områden eller tvingas ut på transitrutter. Miljöer som innebär en fara för deras liv men också stora risker att bli utsatt för sexuellt och könsbaserat våld samt trafficking. 

- Det är ju precis dessa saker som den feministiska utrikespolitiken ska arbeta emot.

Vapenexporten drabbar civila
Ytterligare ett exempel som lyfts fram av Concord är den svenska vapenexporten.

- Under det sista året har Sverige exempelvis sålt vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, trots att deras flygattacker mot Jemen beskrivs som krigsbrott av människorättsorganisationer.

- Det innebär ju att Sverige genom sin vapenexport understödjer attacker som drabbar civila, inte minst kvinnor och barn, säger Jessica Poh-Janrell. 

 

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

"- Det innebär ju att Sverige genom sin vapenexport understödjer attacker som drabbar civila, inte minst kvinnor och barn, säger Jessica Poh-Janrell."

Vapenexporten förtjänar givetvis kritik, men att använda åtgärder som drabbar "civila" som grupp och då framhålla att kvinnor och barn ingår som exempel på politik som motverkar jämställdhet känns ju lite skitnödigt och förtar ju trovärdigheten hos Concord.

Feminism, inte jämställdhet.

Det blir inte alltid som aktivisterna vill.
Sexköpslagen har inneburit att den tidigare lättspanade gatuprostitutionen drivits ut på nätet och där fungerar avsevärt effektivare än den gamla metoden med torskar i bilar som cirklar runt en Rosenlundsgata.
Vem som helst kan numera beställa ett in eller outcall till vilken adress som helst utan att ens resa sig ur fåtöljen.

" Sveriges tillfälliga asyllag där familjeåterförening kraftigt begränsats är ett sådant exempel säger Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för jämställdhet och migration på Concord.

- Det här har inneburit att kvinnor och barn blivit kvar i konfliktdrabbade områden eller tvingas ut på transitrutter. Miljöer som innebär en fara för deras liv men också stora risker att bli utsatt för sexuellt och könsbaserat våld samt trafficking. "

Så är säkert stundtals fallet. En omständighet man alltid förtiger är att kvinnornas män / barnens fäder nära nog alltid varit de som först lämnat det sjunkande skeppet. Fegt är väl bara förnamnet ! Om vi jämför med Finland under senaste krigen såg man dvs männen till att kvinnor och barn sattes i rel säkerhet, bla i Sverige, och männen stannade kvar och slogs för sitt land. En skillnad i mentalitet onekligen.

"Medverkat till att tusentals personer fått barnmorskeutbildning i bland annat Afghanistan, Burma, Sydsudan och Zambia"

Inget av de länderna behöver en större befolkning. Resultatet riskerar bli fattigdom, krig och flyktingar. Skänk preventivmedel och sluta diskriminera barnlösa så behövs färre barnmorskor.

Barnmorskor sprider kunskap om preventivmedel och behövs för abortvård.

I vart fall i Sverige ingår det normalt i en barnmorskas arbetsuppgifter att ge råd om preventivmedel och t.ex. skriva ut p-piller.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.