Skip to content

Tio miljoner extra till hatbrott - polisen inför "faddersystem" för utredarna

Manifestation till stöd för hatbrottsoffer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Polisens demokrati- och hatbrottsgrupper ska få 10 miljoner kronor extra varje år för att kunna stötta utredningsenheterna runt om i landet. Nu införs ett så kallat "faddersystem" för utredarna.

 

- Dessa pengar betyder att vi kan fortsätta vår satsning på att identifiera, utreda och lagföra hatbrott och förstärka det som fungerar bra redan i dag, säger Eva Sund, ansvarig för hatbrottsfrågor på polisen.

Polisens internrevision har granskat hur de demokrati- och hatbrottsgrupper som idag finns i Stockholm, Malmö och Göteborg påverkar utredningar och anmälningar.

Då internrevisionen anser att grupperna påverkar brottsutredningar i en positiv riktning vill polisen förstärka de existerande grupperna genom att öka utredningskapaciteten.

10 miljoner extra
Till sin hjälp ska grupperna få 10 miljoner kronor extra varje år, från och med 2018 och tanken är att pengarna ytterligare ska stärka polisens arbete med att lagföra hatbrott.

Dessutom är tanken att Hatbrottsgrupperna ska stödja kollegor i andra regioner med deras identifiering och utredning av hatbrott. Själva utredningarna ska bedrivas i regionen och tanken är att Hatbrottsgrupperna ska ta en rådgivande roll.

- För att också stärka arbetet i övriga regioner införs ett faddersystem där grupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö få ett mer utpekat ansvar för att stötta övriga fyra regioner, säger Eva Sund.

Noa och Utvecklingscentrum Stockholm
Även Noas (Nationella operataiva avdelningens) utredningsenhet får pengar för att förstärka sin förmåga att biträda polisregionerna i utredningar av demokrati- och hatbrott.

Förutom ökat stöd till demokrati- och hatbrottsgrupperna ska Utvecklingscentrum Stockholm dessutom få pengar till att samordna, driva och följa upp polisens satsning mot demokrati- och hatbrott samt skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna. 

I uppdraget ingår att ta fram en årlig utbildning för utredare som handlägger demokrati- och hatbrott.

Tillskott inför valåret 2018
Alla polisregioner får ett extra tillskott på 1,2 miljoner kronor år 2018, pengar som ska användas för förtroendeskapande åtgärder mot grupper som är särskilt utsatta för demokrati- och hatbrott på lokal nivå.

Åtgärder för förtroendevalda ska prioriteras med anledning av valåret 2018.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt