Skip to content

"Terrormyndigheter" ska få effektivare informationsutbyte - nytt lagförslag

Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen vill skapa ett effektivare informations-utbyte för de myndigheter som deltar i Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCY. I en ny proposition föreslår regeringen därför att myndig-heterna ska ge varandra möjlighet att direkt dela information digitalt.

 

I lagförslaget föreslår regeringen att myndigheterna som samverkar inom NCT ska medge varandra direktåtkomst till vissa känsliga uppgifter.

Det rör sig bland annat om uppgifter som behövs för att kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och mot svenska intressen.

Den direktåtkomst som regeringen föreslår innebär att myndigheterna kan dela information digitalt, i stället för som i dag i pappersformat. Därmed omfattar direktåtkomsten inte fler uppgifter än vad myndigheterna redan i dag kan lämna till varandra. 

NCT består av personal från Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt