Skip to content

Statens köp av konsulter under lupp - ineffektivt och ett hot mot myndigheternas egen kompetens

Foto: Claudio Bresciani/TT

När staten köper in fristående konsulter finns det risk för att de används ineffektivt och på lång sikt leder till ett flertal negativa effekter - till exempel att myndigheterna förlorar viktig kompetens. Det anser Riksrevisionen som nu har beslutat att gå till botten med frågan utifrån en modell som har tillämpats i en brittisk studie.

 

- Erfarenheter visar att användandet av konsulttjänster behöver skötas på ett genomtänkt och strukturerat sätt om de inte ska leda till omotiverat höga kostnader och andra negativa effekter, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

- Granskningen kommer bland annat att undersöka hur välgrundade svenska myndigheters konsultköp är. 

Målsättningen med Riksrevisionens granksning är att se över inköpens "långsiktiga konsekvenser och påverkan på effektiviteten".

Bakgrunden är indikationer på att konsulter används ineffektivt och att de på lång sikt leder till ett flertal negativa effekter.

Lite statistik
Enligt Riksrevisionen finns det alltför lite uppgifter om hur stor andel av de cirka 90 miljarder kronor som statliga aktörer varje år lägger ned på inköp av varor och tjänster som utgörs av konsulttjänster

Det finns dessutom få studier som har analyserat hur konsulttjänsterna används och vilka konsekvenser konsulttjänsterna får för den långsiktiga verksamheten.

Bygger på brittisk rapport
Riksrevisionen har tagit avstamp i en rapport från Riksrevisionens motsvarighet i Storbritannien, National Audit Office (NAO).

I rapporten konstaterar NAO att konsulter med specialistkompetenser förvisso kan vara ett kostnadseffektivt sätt att fylla kompetensgap i organisationen.

Trots detta finns det indikationer på att inhyrda konsulter på lång sikt leder till att myndigheten förlorar viktig kompetens eller inte bygger upp egen kompetens i tillräcklig utsträckning.

Strategiska kompetensplaner
Enligt NAO behöver myndigheterna ta fram strategiska kompetensplaner för den långsiktiga försörjningen av arbetskraft för att undvika de negativa effekterna. Dessa bör även innehålla beskrivningar av vad konsulter ska användas till rent konkret.

Risken med att inte ha ett "strategiskt tänk" vid användandet av konsulter är, enligt NAO, att myndigheterna drabbas av ökade kostnader och ad hoc-mässiga beslut.

Applicerbara resultat
Eftersom Riksrevisionen anser att NAO:s slutsatser även är applicerbara på Sverige vill man genomföra en motsvarande granskning.

Man kommer bland annat att fokusera på utmaningar vid inköp av komplexa konsulttjänster så som till exempel att tydligt definiera behovet av en tjänst och i förväg bedöma resultatet av den lösning som en leverantör tillhandahåller. 

Granskningen kommer även att ta sikte på problemet med att jämföra resultat i efterhand då tjänster upphör när de är levererade och förutsättningar kan ändras om en annan leverantör anlitas.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt