Skip to content

"Statens 'erbjudande' om åldersbedömning - som att få en pistolmynning mot huvudet"

DEBATT - av Love Blomquist, biträdande jurist Advokatbyrån Onval

Av en färsk nyhetsartikel (Dagens Juridik 2017-10-30) framgår att Migrationsverket numera inte anser sig kapabelt att infria löftet om att samtliga ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige under åren 2015 och 2016 ska få beslut i sina ärenden före 2017 års utgång.

Detta är givetvis olyckligt för såväl Migrationsverket som, framförallt, för de barn och numera unga vuxna som har bott och rotat sig i Sverige under ibland drygt två års tid.

Samtidigt får man ha en viss respekt för den oerhörda ärendemängd och det tryck som drabbade såväl Migrationsverket som Sverige under framförallt andra halvåret 2015.

En viktig komponent i Migrationsverkets utredning av en asylansökan från ett ensamkommande barn är givetvis att bedöma om det verkligen är ett barn som ansöker om asyl. Detta påverkar dels rätten till insatser från kommunen här i Sverige men också rätten till skydd i sig - inte minst när det gäller de ensamkommande barn som flytt från Afghanistan.

Migrationsverket har därför sedan en tid erbjudit medicinska åldersbedömningar till de asylsökande som enligt Migrationsverkets uppfattning inte lyckats göra sin underårighet sannolik med hjälp av muntlig eller skriftlig bevisning.

De medicinska ålderbedömningarnas vetenskapliga tillförlitlighet är givetvis omdiskuterad i sig (se exempelvis rättsläkaren Fredrik Tamsens artikel i Läkartidningen 2017-09-20) och lär också så vara även framöver.

Skomakare ska som bekant bliva vid sin läst och jag vill därför inte med detta inlägg spekulera ytterligare i den medicinska vederhäftigheten hos den tillämpade undersökningsmetoden.

Vad jag däremot vill belysa är de riktlinjer som Migrationsverket enligt egen uppgift numera tillämpar i samtliga ärenden gällande asylsökande som uppger sig vara under 18 år - men som inte med annan bevisning gjort sin ålder sannolik.

Tidigare var det kutym att Migrationsverket först gjorde en bedömning av den muntliga och skriftliga bevisning som framkommit i ärendet och därefter gjorde ett övervägande om en medicinsk åldersbedömning skulle erbjudas eller inte, i regel i samband med den muntliga asylutredningen.

De nya riktlinjer som Migrationsverket numera tillämpar går dock längre än vad som gällde förut.

Även i de fall där Migrationsverket redan har bedömt att den asylsökande gjort sin underårighet sannolik - antingen då frågan om medicinsk åldersbedömningen aldrig togs upp under den muntliga asylutredningen eller till och med då Migrationsverket skriftligen meddelat att underårigheten inte ifrågasätts - så ska en medicinsk åldersbedömning erbjudas.

Migrationsverket har för vana att understryka att den erbjudna undersökningen är frivillig. Detta är dock en sanning med modifikation då ett avböjande som huvudregel medför att Migrationsverket i samband med sitt beslut skriver upp den asylsökandes ålder till 18 år.

Att istället godta erbjudandet innebär att den asylsökande dels underkastar sig den omdiskuterade vetenskapliga icke-tillförlitligheten i metoden, dels får räkna med att ärendehandläggningen dröjer ytterligare 1,5 till 2 månader. Detta leder till oacceptabla konsekvenser.

Med utgångspunkten att deras egen uppfattning om sin ålder är riktig så närmar sig många av de ensamkommande barn som kom hit för två år sedan i skrivande stund sina 18-årsdagar.

I flera ärenden gäller det barn som haft sina asylutredningar för flera månader sedan och som spänt har väntat på sina beslut i tron om att Migrationsverket inte ifrågasätter att de verkligen är barn.

Att Migrationsverket väljer att frångå sina egna bedömningar om trovärdigheten i de asylsökandes uppgifter om deras underårighet till förmån för systematiska erbjudanden om medicinska åldersbedömningar försätter de asylsökande i en omöjlig situation.

Om de tackar ja kommer den utsträcka handläggningstiden många gånger innebära att de hinner fylla 18 år utifrån deras egna uppgifter. Om de istället tackar nej är risken överhängande att Migrationsverket istället skriver upp deras ålder till 18 år.

Migrationsverkets nya riktlinjer kan därför svårligen uppfattas som något annat än ett erbjudande under en pistolmynning som i praktiken medför stora rättsförluster för de asylsökande.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt