Skip to content

Sökande med dålig kondition ska ändå antas till polisutbildningen - "de kan träna under studierna"

Foto: Stian Lysberg Solum; /TT

Antalet poliser ska bli fler. Polisen föreslår därför en rad åtgärder så att fler kan prövas till polis-utbildningen och klara antagningen. Ett förslag är att de som inte klarar motions- eller styrketestet ändå ska antas och få möjlighet att träna upp sig studietiden.

 

Redan nu under höstens i prövningen av dem som har sökt till polisutbildningen som startar i januari, har ett antal åtgärder genomförts.

- Det har medfört att ytterligare 500 personer har kunnat prövas, säger Stefan Wehlin som är gruppchef på Polismyndighetens HR-avdelning.

Rekryteringsmyndigheten växer
Inför vårens antagningar har Rekryteringsmyndigheten utökat sin personalstyrka och kommer då att kunna pröva upp till 3 200 personer - förutsatt att så många sökande går vidare efter det första steget i antagningsprocessen.

Antalet är en stor ökning jämfört med föregående år. 

Några av Polismyndighetens förslag i redovisningen till regeringen är att den som kallas till prövning själv ska kunna boka sin prövningstid och att polisen ska stå för kost och logi för dem som prövas.

Motions- och styrketest kan göras i efterhand
Ett annat förslag är att de som inte klarar motions- eller styrketestet, men som klarar övriga tester, får möjlighet att träna upp sig under studietiden och sedan genomföra sedvanlig examination.

Men man måste fortsatt klara kraven för att bli polis.

- De åtgärder som beskrivs i redovisningen är förslag. Vissa av dem är relativt enkla att genomföra, andra behöver utredas ytterligare, säger Stefan Wehlin.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

I dagens " Samtiden" ( nätet ) finns en intressant artikel gällande sänkta intagningskrav vid den tyska polisen. Även i Tyskland prövar man nya intagningskriterier och ligger lite före oss i Sverige. Ännu så länge.

Samtiden är den sajt som förut hette Avpixlat. Den är inte känd för att vara objektiv eller presentera väl underbyggd information. Har du någon mer trovärdig källa?

Ej fd Avpixlat. Källor till uppgifterna finner du längst ner i artikeln.

Vad har du för källa till att Samtiden inte är är objektiv eller presenterar väl underbyggd införmation. Har du mågon trovärdig källa? Att du påstår att Samtiden förut hetter Avpixlat gör dig inte trovärdig. Håll dig till fakta.

Avpixlat heter numera Samhällsnytt.

Bakvänd ordning tycks vara regel för både regering, riksdag och myndigheter sedan några årtionden tillbaka. Det är ju fullständigt orimligt att ta in underkända sökanden, låta dem gå en kostsam utbildning för att senare eventuellt konstatera att de aldrig uppfyllde kraven och därmed inte kunde bli poliser. Det är så otroligt korkat och slöseri med skattemedel att förfara på det sättet. Det är inte konstigt att Sverige behöver ett skattetryck på minst 48% av BNP för att vi ska erhålla en välfärd som andra har vid ett skattetryck om 30-35%.

På universitet, högskolor och folkhögskolor förväntar man sig inte att sökande till en utbildning skall kunna få godkänt i kursinnehållet innan kursen börjar, utan man förväntar sig vissa förkunskaper - som man för övrigt ofta kan få dispens från - och resten av kravkunskaperna testas i slutet av kursen.

Det finns redan kunskaper som testas i slutet av polisutbildningen, som man alltså inte förväntar sig att sökandena har när de börjar. Varför ser du styrke- och konditionskraven som annorlunda? Vad är det med dessa förmågor som gör dem extra olämpliga att testa i slutet på utbildningen, till skillnad från de saker som redan nu sköts på det sättet?

Sverige behöver fler poliser - det är väl de flesta överens om. För att få fler poliser behöver först fler komma in på polisutbildningen och få en chans att genomföra den, och ja, det kostar skattepengar, men alternativet är att hoppas tamt att problemet löser sig av sig självt, vilket knappast lär leda till fler poliser. Notera f.ö. att de fysiska kraven för godkänd utbildning inte ändras - bara de fysiska kraven för inträde.

Det krävs fortfarande förkunskaper för att komma in på universitet, högskolor och folkhögskolor, har du inte det så kommer du inte in.

Att låta någon komma in på polishögskolan fast dom inte klarar fysiska kraven är bara idioti.
Det kommer vara personer som inte kommer att klara dom fysiska kraven efter utbildning, det är bara en tidsfråga. Och det är då ett oerhört slöseri med resurser.

Och vad hindrar personer från att träna innan man blir kallad? Det är inte så att man söker ena veckan och blir kallad 3 dagar senare för det fysiska proven.

Det är ingen som vill bli polis eftersom lönerna är så usla. Att man måste sänka kraven för antagningen är inte konstigt. Resultatet ser vi senare.

Att poliser tjänar dåligt är en myt. En polisman, med två års yrkesutbildning som inte kvalificerar sig som akademisk utbildning, har 25 000 i ingångslön. Det är samma som en nyutexaminerad sjuksköterska med tre års universitetsstudier på ett yrkesprogram.

Problemet är att poliser inte vill arbeta med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, de uppgifter som enligt polislagen åligger poliser. Rekryteringen borde istället rikta sig mot personer som vill göra det poliser är till för.

För det första är nog Sverige det enda land i världen där polisutbildningen ligger på högskolenivå. För det andra är det ju märkligt att en manlig sökande som inte klarar de fysiska kraven för män (men väl för kvinnor!!) ska kuggas. Varför går det bra att bli polis trots låg fysisk prestationsförmåga bara för att man är kvinna?

Fysiska krav har med andra ord ingen koppling till själva utbildningen till polis utan kraven syftar till att kunna utföra arbetsuppgifter som färdig polis.
Av det följer att utbildningen inte är i paritet med de krav som kommer att ställas på eleverna som färdiga poliser.

Kraven är ju inte ens högt ställda. T.o.m. jag skulle klara proven. Testerna innefattar endast grundläggande simkunskap samt uppvisande av medelgoda konditions- och styrkevärden, vilket testas på cykel och i en styrkemaskin. Något varje människa borde klara, om inte vårt levnadssätt vore som det är. De som antas till polisutbildning måste dock förväntas klara det.

Nja, det där tror jag inte stämmer. En kompis dotter blev nyligen antagen. Hon är stor och stark och aktiv kraftidrottare och klarade av killarnas prov. Varför olika tester för killar/tjejer om det nu är så lätt?

Se polisens hemsida. Simtestet klarar min 11-åring utan några som helst problem. Det är 150 meter simning (han gjorde lätt 1000 härom helgen), 25 meter rygg utan armtag samt bärgning av en lättare docka. Jag gjorde det testet själv som ung, inga problem alls och skulle absolut inte vara det i dag heller.

Konditions- och styrketesterna motsvarar de du gjorde på mönstringen. Här ska du på cykeln nå grad 5 av 10 och i styrka grad 6 av 9 som man. Det klarar jag utan vidare än i dag (vid mönstring hade jag 8 respektive 9). Kraven för kvinnor är väldigt lågt ställda.

De krav som ställs är egentligen inte högre än att du behöver klara dem för att på ett bra sätt klara vilket arbete som helst med bibehållen koncentration över dagen. Problemet är att män och kvinnor i 25-årsåldern i genomsnitt har mycket sämre fysik i dag än för 15-20 år sedan.

Det var krav bla på de sökandes fysik. Tidigare har talats nedsatta krav på IQ och kunskaper i svenska språket. Om det senare genomförs kan vi nog räkna med ännu sämre polisrapporter som kommer att ställa till en hel del oreda i senare rättsliga förfaranden. Redan idag är rapporterna ofta svårtydda med luddiga hänvisningar / syftningsfel mm. Stundtals kan det vara svårt att i efterhand förstå vad och vem utredaren syftat på. Men man kan kanske förkovra sig i svenska språket också under utbildningstiden ?

Gör som på den gamla goda tiden i den suveräna nationalstaten konungariket Sverige - värnpliktsutbildningen före polisstudierna. För de som gör lumpen finns ypperliga möjligheter att förbättra sin fysik. Värnpliktsutbildningen är allmänt sett en bra inkörsport till polisutbildningen, eftersom de har många beröringspunkter, såsom vapenhantering, stressituationer, fungera i grupp et cetera. Desutom ses det som ett plus i polisutbildningen om man har gjort lumpen som befälselev.

Jag ser således med fasa på om man sänker både intelligens- och fysikkraven för att påbörja polisutbildningen.

Det här får mig att tänka på poliskonstapeln som skulle bötfälla hästekipaget som ägaren hade parkerat på ett olämpligt på Christoper Schrödersgatan.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.