Skip to content

Sökande med dålig kondition ska ändå antas till polisutbildningen - "de kan träna under studierna"

Foto: Stian Lysberg Solum; /TT

Antalet poliser ska bli fler. Polisen föreslår därför en rad åtgärder så att fler kan prövas till polis-utbildningen och klara antagningen. Ett förslag är att de som inte klarar motions- eller styrketestet ändå ska antas och få möjlighet att träna upp sig studietiden.

 

Redan nu under höstens i prövningen av dem som har sökt till polisutbildningen som startar i januari, har ett antal åtgärder genomförts.

- Det har medfört att ytterligare 500 personer har kunnat prövas, säger Stefan Wehlin som är gruppchef på Polismyndighetens HR-avdelning.

Rekryteringsmyndigheten växer
Inför vårens antagningar har Rekryteringsmyndigheten utökat sin personalstyrka och kommer då att kunna pröva upp till 3 200 personer - förutsatt att så många sökande går vidare efter det första steget i antagningsprocessen.

Antalet är en stor ökning jämfört med föregående år. 

Några av Polismyndighetens förslag i redovisningen till regeringen är att den som kallas till prövning själv ska kunna boka sin prövningstid och att polisen ska stå för kost och logi för dem som prövas.

Motions- och styrketest kan göras i efterhand
Ett annat förslag är att de som inte klarar motions- eller styrketestet, men som klarar övriga tester, får möjlighet att träna upp sig under studietiden och sedan genomföra sedvanlig examination.

Men man måste fortsatt klara kraven för att bli polis.

- De åtgärder som beskrivs i redovisningen är förslag. Vissa av dem är relativt enkla att genomföra, andra behöver utredas ytterligare, säger Stefan Wehlin.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt