Skip to content

Skillnader mellan sjukvårdsregionerna strider mot lagens principer - internationell kritik mot Sverige

Foto: Anders Wiklund/TT

Sveriges indelning i 21 regioner och landsting skapar skillnader i vården som strider mot den övergripande principen i sjukvårdslagarna. Antalet vårdplatser per invånare är den lägsta i EU och Sverige ligger på topp-fem listan när det gäller vårdutgifter per invånare. Det visar en genomgång som EU-kommissionen har gjort.

 

Genomgången omfattar rapporter över alla medlemsländer och syftar till att ge en överblick över befolkningens hälsa och sjukvården i landet.

Resultatet, i de så kallade Hälsoprofilerna, sammanställs av kommissionen men är ett samarbete mellan OECD och European Observator on Health Systems and Policies.

Friskare än snittet
I rapporten för Sverige slås det fast att svenskarna lever längre och är friskare än den genomsnittliga EU-medborgaren.

Könsskillnaderna är relativt små, men det finns seglivade socioekonomiska klyftor. Exempelvis är medellivslängden hos män med universitetsutbildning nästan fem år längre än bland män som inte har gått ut gymnasiet. 

Av Sveriges befolkning ansågs 80 procent år 2015 ha god hälsa. Det är betydligt högre än EU-genomsnittet där motsvarande siffra är 67 procent.

Minst rökning och alkohol
I rapporten konstateras också att andelen vuxna svenskar som röker är lägst i hela Europa.

Andelen vuxna som röker har minskat från 19 procent år 2000 till dagens 12 procent idag.

Också alkoholkonsumtionen är den lägsta i EU. Varje vuxen konsumerade i genomsnitt 7,2 liter år 2015, även om det är en större mängd än vad som var fallet år 2000.

Berusningsdrickandet har dock inte minskat. Över 20 % av den vuxna befolkningen, 12 % av kvinnorna och 29 % av männen, säger sig konsumera stora mängder alkohol regelbundet. Det är något högre än EU-genomsnittet. 

Höga sjukvårdsutgifter
Sverige har de femte största vårdutgifterna per capita i EU. Samtidigt lägger vi minst pengar av alla EU-länder på sluten vård.

Sedan 1990 har Sverige minskat antalet vårdplatser på sjukhus. Antalet vårdplatser per invånare är nu det lägsta i EU, med bara 2,3 vårdplatser per 1 000 invånare.

Genomsnittet för antalet vårdplatser i medlemsländerna är 4,2.

Den genomsnittliga sjukhusvistelsen i Sverige är också mycket kort - 5,9 dagar - vilket är den tredje lägsta siffran bland EU-länderna.

Goda resultat
Antalet förtida dödsfall som hade kunnat undvikas är relativt få i Sverige. Denna så kallade ”åtgärdbara dödligheten” har också minskat med 25 procent i Sverige sedan år 2005.

Detta tyder enligt kommissionen på att svensk hälso- och sjukvård generellt uppnår goda resultat.

Patienter missnöjda med info
Men i primärvård för kroniska sjukdomar finns det problem. Rapporten hänvisar till en undersökning av internationell hälso- och sjukvård från 2014, Commonwealth Fund.

Enligt den är andelen svenska patienter som uppger att deras vårdkontakt ofta eller alltid har tillgång till information om vård som patienten fått på sjukhus är betydligt lägre än i andra länder.

Bara 53 procent anser att vårdkontakten kan ge information om vården medan motsvarande siffra i till exempel Tyskland är 90 procent.

Endast 45 procent uppger att deras läkare alltid eller ofta hjälper dem att samordna sin vård med andra vårdgivare, jämfört med 58 procent i Tyskland.

I rapporten konstateras att dessa problem har kvarstått trots att de är välkända. En av anledningarna är svårigheter att rekrytera allmänläkare.

Regionala skillnader
Ytterligare en slutsats i kommissionens rapport är att svenska vårdens indelning i 21 regioner bidrar till att skapa regionala skillnader i tillgänglighet och resultat, vilket strider mot den övergripande principen i sjukvårdslagen.

Samtidigt slås det fast att det blir allt vanligare att regionerna samarbetar med varandra.

Det är första gången som EU-kommissionen publicerar dessa Hälsoprofiler över medlemsländerna. I försättningen kommer rapporterna publiceras en gång vart annat år.

 

EU-kommissionens hälsoprofil över Sverige hittar du här.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt