Skip to content

Skattetillägg även efter självrättelse - regeringen vill komma åt dem som utnyttjar dagens regler

"Skatteparadiset" Jersey i Storbritannien. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Regeringen vill strama upp reglerna kring så kallad självrättelse då man tror att systemet utnyttjas. Enligt förslaget ska Skatteverket kunna ta ut skattetillägg i vissa av de fall då självrättelse har ske till följd av att individen har misstänkt att myndigheten genomför en kontroll. 

 

Regeringen vill ytterligare inskränka möjligheterna till skattefusk och skatteundandragande genom att ändra reglerna om självrättelse.

Bakgrunden är att Skatteverket har möjlighet att ta ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen.

Regeln om skattetillägg begränsas dock av att ett skattetillägg inte får tas ut av den som till följd av Skatteverkets information om myndighetens generella kontroller själv rättar en oriktig uppgift.

Undantaget gäller inte om Skatteverket redan påbörjat en utredning av den enskilde.

Ökat informationsutbyte
Som en följd av ett ökat informationsutbyte mellan länder och läckor från skatteparadis har många undvikit skattetillägg genom att utnyttja möjligheten till så kallad självrättelse.

Eftersom självrättelse inte är tänkt att fungera som ett sätt för den enskilde att deklarera verkliga tillgångar endast i det fall man misstänker att Skatteverket genomför en kontroll vill regeringen strama upp reglerna.

Ny tidsfrist
Enligt en promemoria som regeringen nu skickat ut på remiss föreslår man därför att en rättelse inte ska anses vara på ”eget initiativ” i det fall Skatteverket informerat om att en generell kontroll kommer genomföras och rättelsen som har en direkt koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen.

I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti nästa år.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt