Skip to content

Säpo ska utvärdera myndigheternas säkerhetsskydd - i synnerhet vid "utkontraktering"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen ger Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa en "fördjupad bild" av arbetet med säkerhetsskydd hos de myndigheter som har "mest skyddsvärd verksamhet" - i synnerhet när det gäller så kallad utkontraktering av verksamhet.

 

- Säkerhetspolisen har under senare år särskilt belyst de utmaningar för Sveriges säkerhet som brister rörande säkerhetsskydd och särskilt utkontraktering kan föra med sig, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Enligt regeringen kommer det hela tiden löpande information från myndigheter om hot och sårbarheter och hur myndigheterna och andra sköter sitt säkerhetsskydd.

Mot bakgrund av denna information konstaterar regeringen att "säkerhetskultur, arbete med säkerhetsanalyser och utkontraktering" är särskilt angelägna områden att förbättra.

Därför får Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna.

Redovisningen ska särskilt belysa problemen med så kallad utkontraktering.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt