Skip to content

Så ska framtidens domare rekryteras - idag lade lagmannen fram sitt förslag till regeringen

Lagmannen Gudrun Antemar och justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Marcus Ericsson/TT

Kvalificerade och erfarna jurister med yrkes-bakgrund utanför domstol ska få möjlighet att domarmeritera sig - och domarutbildningen för yngre jurister utökas. Det föreslår regeringens utredare, lagmannen Gudrun Antemar, i utredningen om en ny domarrekrytering.

 

Gudrun Antemar, lagman och chef för Stockholms tingsrätt, har för regringens räkning sett över rekryteringen av ordinarie domare. Syftet har varit att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera de mest lämpade juristerna. 

Bör bli lättare att växla
Ett av utredningens förslag går ut på att fler jurister ska erbjudas möjlighet att genomföra den särskilda domarutbildningen.

Genom att införa en ny tillfällig domaranställning som adjungerat råd ska andra kvalificerade och erfarna jurister också kunna meritera sig för ordinarie domartjänst.

50 fler assessorer årligen
Ett annat av utreningens förslag är att den särskilda domarutbildningen ska utökas. Utredningen menar att domstolarna har kapacitet att utbilda fler domare och föreslår att ytterligare 50 assessorer ska utbildas varje år. 

Tydligare lagreglering av domarmakten
Vilka olika ordinarie domare som får döma i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras i dag i rättegångsbalken och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Att icke ordinarie domare får döma i domstolarna framgår däremot inte av lag.

Utredningen menar att det av konstititutionella skäl är viktigt, för allmänhetens insyn i domstolarnas verksamhet och för förtroendet för domstolarna, att det framgår av lag vilka som har behörighet att utöva den dömande makten.

Därför föreslås att det ska anges i bestämmelser i rättegångsbalken och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar att det i domstolarna finns "vikarier" och "förstärkningsdomare" samt domare som är anställda i utbildningssyfte.

Allmänhetens intresse viktigare än sekretess
Utredningen har slutligen undersökt om antalet sökande till domarutbildningen påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet.

Utredningen bedömer att allmänhetens intresse av insyn i rekryteringen av domare är starkare än skälen för sekretess. Om sekretess ska införas bör sekretessen gälla endast under det inledande skedet av rekryteringsförfarandet.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt