Skip to content

Regeringens lagförslag om vattenkraft sågas av partikamrat - "kommer stoppa byggprojekt"

SKL:s ordförande Lena Micko och statsminister Stefan Löfven. Foto: Jessica Gow/TT och Christine Olsson/TT

Regeringens lagförslag om vattenkraft måste arbetas om. Det kräver Lena Micko, ordförande i Sverige kommuner och landsting, SKL. Hon anser att lagförslaget hotar bostadsbyggandet och annan samhällsutveckling.

 

Det var förra hösten som regeringen blev klara med sitt program för hur Sverige ska nå målen för EU:s ramdirektiv för vatten. Då konstaterade man att mindre än hälften av de svenska ytvattnen klarar de mål som anges i direktivet.

Fysisk påverkan, övergödning och miljögifter anses vara de främsta orsakerna.

Inte miljöanpassats
I somras kom de första lagförslagen som gäller de vattenkraftsrelaterade delarna där man också konstaterade att huvuddelen av de svenska vattenkraftverken och dammarna har inte har miljöanpassats under den tid de varit i drift. 

Men regeringens lagförslag väcker protester bland annat från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där socialdemokraten och ordföranden Lena Micko anser att förslagen "hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om".

"Blir en stoppregel"
Hon anser att den föreslagna reglering innehåller "vad som närmast blir en stoppregel" för alla verksamheter som kommer i närheten av vattendrag. 

"Det riskerar att slå hårt mot många viktiga verksamheter, inte bara vattenkraft, utan även till exempel reningsverk och byggande av bostäder", skriver Micko som också anser att kommunernas arbete med detaljplaner skulle "försvåras, fördyras och i vissa fall omöjliggöras".

Ska kunna "kompensera"
SKL föreslår istället flera förändringar i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Ett av förslagen är att kommuner ska få anta lokala åtgärdsprogram och kunna "kompensera" för de verksamheter som påverkar vattendrag negativt.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt