Skip to content

Regeringen vill öka tryggheten för egenföretagare - ska locka fler kvinnor att starta aktiebolag

Foto: Claudio Bresciani/TT

Regeringen vill öka tryggheten för småföretagare som driver aktiebolag. I en ny promemoria föreslås att ersättning för sjukdom och föräldraledighet ska gälla även dessa företagare. Ändringarna ska enligt regeringen göra det tryggare för framför allt kvinnor.

 

Dagens regler om sjukpenninggrundande inkomst gäller inte för aktiebolagsägare och regeringen vill nu ändra på detta. Ett nytt förslag har i dagarna skickats ut på remiss. 

Bakgrunden är att många aktiebolagsägare under den så kallade "uppbyggnadsfasen" de första åren tar ut liten lön, eller ingen lön alls vilket gör att de har svagt eller inget försäkringsskydd vid föräldraledighet och sjukdom.

- Så ska det inte vara, alla som startar företag ska kunna känna en trygghet om man blir sjuk eller är föräldraledig, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Enligt det nya förslaget vill man att socialförsäkringsreglerna för enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag även ska omfatta aktiebolag samt att "uppbyggnadstiden" utökas till 36 månader, oavsett bolagsform.

Kvinnors företagande
Detta tror regeringen även kommer att ha en positiv inverkan på kvinnors företagande då regeringen misstänker att många kvinnor tvekar att driva verksamhet i aktiebolagsform.

- Färre kvinnor än män startar företag. En anledning till detta kan vara att kvinnor är mindre riskbenägna och värderar trygghetsfrågorna högre, säger Annika Strandhäll.

Begränsat skydd idag
Egenföretagare skyddas idag av regler på socialförsäkringsområdet som berättigar till en trygg inkomst under ett så kallat uppbyggnadsskede i 24 månader.

Reglerna gäller dock endast för de som bedriver verksamhet i form av "en enskild näringsverksamhet, ett handels- eller ett kommanditbolag" och innebär att företagaren får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som "minst motsvarar lönen för liknande arbete som anställd".

Regeringen räknar med att lägga en proposition under våren och att de nya reglerna ska finnas på plats i augusti nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt