Skip to content

"Rättspolitiken ska styras av gedigen kunskap och analys - inte av Säpos tankespöken"

DEBATT - av Amelia Andersdotter, ordförande Dataskydd.net och gästforskare vid Centre for Internet and Society

 

Säkerhetspolisen och regeringens utredare Sigurd Heuman måste lägga ned sin kampanj mot EU, EU:s system för rättvisa och domstolarnas legitimitet när det gäller frågan om svensk datalagring (se bland annat Dagens Juridik 2017-10-20 och 2017-10-23).

EU-domstolen har under ett decennium utvecklat och byggt på sin förståelse för datalagringens effekter på samhället, brottsbekämpning och säkerhet och skulle inte ha nått sina slutsatser i december 2016 om det hade funnits ens ett uns av bevis från något EU-land för den nödvändighet som Säkerhetspolisen påstår finns.

EU-domstolens avgörande från december 2016 meddelades sedan Kammarrätten i Stockholm hade vänt sig dit för att få svar på om den svenska lagstiftingen om datalagring var förenlig med EU-rätten.

EU-domstolen slog bland annat fast att den svenska lagstiftningen innebar ett "synnerligen allvarligt" ingrepp i människors grundläggande rättigheter och att den överskred gränserna för vad som är "strängt nödvändigt" och därför inte kunde anses motiverad i ett demokratiskt samhälle (Dagens Juridik 2016-12-29).

Det är en sak att Säkerhetspolisen känner för något väldigt mycket och av princip inte vill respektera mänskliga rättigheter. Subjektiva upplevelser av sin egen arbetssituation kan alla ha. Men objektivt har Säkerhetspolisen inte uppnått sådana effekter som de vill tro - och särskilt har de inte lyckats dokumentera sådana effekter.

Att komma med vilda påståenden om hot mot nationen kan alla göra. Ska man tro på webbosfären hotas Sverige av allt från migranter, till mobilstrålning, bristande gudfruktan och islam (läs: överdriven gudsfruktan).

Säkerhetspolisen får givetvis använda alla fantasiknölarna för att hitta på saker att oroa sig över och använda varje överdrift för att framhäva sig. Men det som bör styra politiken är sunt förnuft.

Det sunda förnuftet är att fatta beslut baserade på en gedigen kunskapsgrund och djupgående analys och att skydda och bevara domstolsväsendets legitimitet när domstolsväsendet fattar beslut baserade på en gedigen kunskapsgrund och djupgående analys.

Det finns så klart många skäl att avfärda Säkerhetspolisens påverkansförsök mot politikerna. Men huvudsakligen är det inte hållbart för en modern, demokratisk rättsstat att låta rättspolitiken styras av tankespöken.

Det utrymme som Säkerhetspolisen bereds att sprida sina vanföreställningar i medier är indikativt för en rättsstat i upplösning: en stat där journalister inte förstår premisserna för ett rättsväsende och inte förstår premisserna för domstolarnas roll eller för rationell, kunskapsgrundad politik. En stat där medborgarnas förtroende för den moderna, demokratiska rättsstaten luckras upp och där samma stat därför så småningom förkommer.

Det är i min mening orimligt att alltför många medier, med hull och hår och utan tillstymmelse till bevis, sväljer Säkerhetspolisens påstående om att någonting har gjort nytta och är bra - när det inte finns bevis för någotdera.

Det är orimligt - vilket både Säkerhetspolisen och Heuman insinuerat - att Kammarrätten i Stockholm medelst en inkompetent formulerad fråga skulle ha lurat EU-domstolen att avge ett domslut som EU-domstolen egentligen inte avsåg att avge.

Rimligen har två inkompetenta överinstanser inte oavsiktligen konspirerat med varandra för att göra saker som de inte avsåg.

Fler behöver försvara rimliga antaganden om sakernas tillstånd. Om något luktar orimligt, rör sig orimligt och låter orimligt - säg ifrån!

Rättstaten är ett gemensamt projekt för oss som lever i den och det är dags vi börjar leva upp till det.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Igår såg jag en skrämmande dokumentär från dokument utifrån.

https://www.svtplay.se/video/15722200/israelisering/dokument-utifran-isr...

Man önskar hela SÄPO tvingades se den och sen fråga sig vilken framtid de vill arbeta för. För det är ett val man gör. Hur man än väljer att agera.

Verkligen se hur lönsamt det visst blivit för vissa att sälja in rädsla och hot. 45 miljarder dollar! Privata, kommersiella säkerhetsföretag som säljer till särskilda kunder... andra hela stater. Det blir stora kunder vissa få har. Ser man det?

För övrigt kom jag precis på meningen med livet. :)

Att alltid våga fortsätta tro på det goda i livet.

Då sker med automatik en positiv utveckling som bara utvecklar goda idéer och världen blir bättre och bättre - för alla. :)

Såg dokumentären RISK igår om Assange. Där Assange bl.a talar om globaliseringstanken. Att vi alltid måste tänka globalt när framtiden ska utformas.

Sen vaknade jag i morse och funderade på hur det hade varit om hela jordens befolkning istället för olika religioner som ställs mot varann, hade växt upp med en gemensam vördnad mot det som finns just precis framför oss. Jorden, solen, månen.

Nu är jag inte religiös själv så jag känner inte till om en sådan trosskildring redan finns.

Men om man redan som liten lärde sig att främst visa vördnad för jorden här och nu, med allt vad den omfattar i form av naturresurser och smaker, skönhet och glädje då hade motsättningar mellan människor försvunnit och redan som barn hade man lärt sig att visa vördnad för exempelvis vatten som därför gjorde omöjligt för en som vuxen att smutsa ner vatten.

Dvs en VD vid ett företag hade innan hen startade sin fabrik haft en långsiktig, gynnsam lösning för de utsläpp fabrik skulle släppa ut. Genom sin globala vördnad för jordens vatten.

Om det viktiga var livet här och nu, om tankar utgick från uppskattning av vad vi har gemendamt, får uppleva tillsammans med denna jord och varann och strävan grundades främst på dess bevarande så hade de tankar som bäst gjorde detta också stått högst i kurs. Till förmån för alla.

Nu ska jag utveckla dataspel om detta som nästa generation sen kan utveckla vidare.

Som det är nu sitter en hel generation tekniker och spanar på andra. Vad gott kan komma från det egentligen? Man måste bryta den utvecklingen. Man ska spana efter hållbara globala lösningar om det ska vara till långsiktig gagn för mänskligheten.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.